• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Infraleden in gesprek over stikstof, de vergunningstop en de CO2-ladder

Infraleden in gesprek over stikstof, de vergunningstop en de CO2-ladder

Afbeelding Infraleden in gesprek over stikstof, de vergunningstop en de CO2-ladder
woensdag 24 mei 2023

Zo’n 40 infraleden kwam op 15 mei in Tilburg bijeen tijdens de ledenbijeenkomst van Infraplatform Brabant. Het ging hier over stikstof, de vergunningenstop van Provincie Noord-Brabant en CO2-reductie. Er waren meerderen jongeren uit de organisaties meegekomen naar deze bijeenkomst.

Platforms en overleggen/acties

Voorzitter van Infraplatform Brabant, Roelant Veldboer, trapte af door de leden bij te praten over de acties die we vanuit het infraplatform voor en met de leden organiseren; het B6-overleg, de samenwerking met Indusa en het Bizob. Zo wordt er binnen B6-verband in werkgroepen nagedacht over slimmer aanbesteden, over het bevorderen van de instroom binnen de civiele techniek, wordt er vanuit de duurzame gedachte gesproken over ingroeimodellen voor de toekomst en bieden we voortdurend aan om de marktpartijen eerder bij projecten te betrekken.

Stikstof

Beatrice Dormans, adviseur Markt & Overheid voor Regio Zuid verzorgde een inleiding over stikstof met o.a. het verschil tussen NH3 en NOx. Aan de hand van plaatjes en mol-eenheden werd duidelijk waardoor het in Brabant, met al haar Natura-2000 gebieden, lastig wordt om te mogen bouwen. De komende tijd gaat Bouwend Nederland met een landelijk actieteam Infra middels een roadshow het land door om leden te informeren en op te halen waar drempels liggen, maar ook waar haakjes gevonden worden om landelijk het debat over aan te gaan.

Martijn Verwoerd besprak de wetgeving en het hele stikstof-verhaal vanuit de juridische kant. De Europese wetgeving zegt dat we de gebieden in goede staat moeten houden of brengen. Platgeslagen komt dit neer op: hoeveel stikstof kan er nog bij of hoeveel moet er eerst af voordat er weer wat bij kan? De uitspraak in de Porthos-zaak en het project VIA15 biedt mogelijk nieuw perspectief; dat wachten we met spanning af.

Het werd enorm op prijs gesteld dat Hannie Boudewijns - De Putter van Provincie Noord-Brabant kwam toelichten hoe het besluit van de vergunningstop circa een maand geleden genomen is. Zij benadrukt dat de Provincie, in haar dubbelrol als bevoegd gezag en opdrachtgever voor infrastructurele projecten, ook niet gebaat is bij het stilvallen van projecten. De publicatie van de natuurdoelanalyses, die de huidige staat van de Natura2000 gebieden beschrijft, veranderde in één oogwenk alles. Als onderdeel van het Brabants Programma Landelijk Gebied moest de Provincie een gebiedsplan en een Brabants Ontwikkelplan Stofstof opstellen. De drie tandwielen Stikstof, Natuur en Economie moeten blijven draaien, met een hele lijst aan maatregelen. De Provincie kijkt nu op projectniveau wat wel of niet kan. Een niet te beantwoorden vraag is of alle maatregelen het gewenste effect gaan hebben? En wat is nu precies de juiste definitie van een goede instandhouding van de natuur?

Vanuit de ledengroep komen vragen over de ADC-toets, in- / en extern salderen, stikstof leasen, verschuiving van werk naar vervanging- & renovatieprojecten, etc. Voor wat betreft dat laatste wordt gekeken of we de Handreiking beheer en onderhoud gebruikersvriendelijker kunnen maken, zodat gemeenten duidelijkheid hebben wat ze toch in de markt kunnen zetten.

CO2-prestatieladder

Tot slot leidde Charles Verheyen het gesprek over CO2-reductie. Onder de aanwezige infraleden waren leden van trede 3 tot 5 op de prestatieladder, maar ook leden die graag een stap maken op deze ladder. Meer ervaren leden deelden de efforts die zij intussen hebben ondernomen met hun mensen. Een legio aan voorbeelden werd geroepen, brandstofbesparende maatregelen als een cursus zuinig rijden inclusief personeel belonen, bandenspanningcontroles, altijd rijplaten leggen bij zachte ondergrond, tijdschakelaar in de keet, led-lampen, maar ook flexibele werktijden (4x 10u). Het gaat voor een groot deel om bewustwording en gedragsverandering. 

De presentatiesheets zijn hier te downloaden.

Houdt de pagina van Infraplatform Brabant in de gaten te houden voor nieuws en volgende bijeenkomsten. Uitnodigingen ontvang je als Brabants infralid altijd automatisch. Wij vinden het fijn als leden jongeren uit hun bedrijf meebrengen naar de activiteiten of bijeenkomsten.

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West

Tags

Stikstof