• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • 8 en 9 juni Euroconstruct congres: toelichting op verslechterd vooruitzicht in de bouw

8 en 9 juni Euroconstruct congres: toelichting op verslechterd vooruitzicht in de bouw

EIB organiseert op 8 en 9 juni 95ste Euroconstruct congres in Amsterdam

Afbeelding 8 en 9 juni Euroconstruct congres: toelichting op verslechterd vooruitzicht in de bouw
donderdag 25 mei 2023

De bouw - en woningproductie wordt geconfronteerd met een nieuwe realiteit van hoge inflatie, sterk stijgende bouwkosten, toenemende rentetarieven en als gevolg daarvan een verslechterd vooruitzicht van de economische groei. Geen aanlokkelijk beeld maar wel een vooruitzicht dat vraagt om feiten, uitleg en duiding. Het EIB organiseert daarom op 8 en 9 juni tijdens het 95ste Euroconstruct congres in Amsterdam. Het congres bestaat uit een netwerkdiner op 8 juni en een inhoudelijk programma op 9 juni met internationale vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit de wereld van de bouw, de toeleverende industrie, de financiële- en publieke sector.

Euroconstruct is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de marktontwikkelingen in de bouw. Op het congres presenteert de Euroconstruct-groep, met als Nederlandse deelnemer het EIB, de vooruitzichten voor de bouw in de 19 deelnemende landen. 

Wat kun je verwachten?

  • Gestart wordt met een brede beschouwing en visie op de Europese economische situatie de komende jaren. Waar gaan we naar toe, hoe kunnen de komende jaren er uit gaan zien? Hoe gaan de productie en werkgelegenheid zich ontwikkelen? Moeten we rekening houden met forse krimp of is er sprake van afkoeling? Onder welke omstandigheden kunnen welke beelden realiteit worden en wat is daarbij wel of niet waarschijnlijk?
  • Na deze beschouwing zal dit beeld in afzonderlijke presentaties meer worden ingekleurd voor verschillende onderdelen binnen de bouw.
  • Naast deze presentaties wordt ook volop ruimte geboden voor discussie. In een paneldebat, met daarin vertegenwoordigd het internationaal bouwbedrijf, de toeleverende industrie, financiers en de Europese Commissie, wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de gepresenteerde ontwikkelingen. Hoe wordt vanuit de bouwpraktijk tegen de ontwikkelingen in de Europese bouwmarkt aangekeken? Zijn er nog voldoende mogelijkheden voor financiers en beleggers in bouw- en infrastructuurprojecten? Met welke Europese regelgeving krijgt de bouwsector te maken? Hoe verhouden milieumaatregelen zich tot een concurrerende bouwsector en de toeleverende industrie? Zomaar een aantal vragen die in het debat op het congres aan de orde zullen komen. Maar natuurlijk is er in de discussie ook ruimte voor uw vragen.

Kijk hier voor het programma en om je in te schrijven.

 

 

Pieter Jan Halma strategisch onderzoekscoödinator