Brandveiligheid bij hotel Jersey in Goes

Afbeelding Brandveiligheid bij hotel Jersey in Goes
maandag 5 juni 2023

Op 1 juni 2023 spraken leden van Bouwend Zeeland over brandveiligheid bij hotel Jersey in Goes. Een belangrijk thema bij de Amadore Groep.

Christina Elenbaas, werkzaam bij Amadore, nam de aanwezigen mee in het verhaal van 'hotel Jersey'. Een hotel, gebouwd rond het verhaal van de 'vrouw van de wereld: Jersey'. Die vanuit vele windstreken stijlen mee heeft genomen naar het hotel. Een hotel, waarin alleen portretten van vrouwen hangen. Een hotel met voor ieder wat wils, dat duidelijk in een behoefte voorziet.

Een hotel waarin veel aandacht is voor brandveiligheid en veiligheid voor gasten in algemene zin.

Uitdagingen tijdens de verbouw

De verbouw, uitgevoerd door Fraanje onder leiding van Marten van Ruitenburg, voorzag in de uitbreiding van de keuken/welness/koel- en vriescel, de uitbreiding van het hotel met 18 kamers op de 1e en 2e verdieping en het bij het pand trekken van het naastgelegen café. 

Uiteraard waren er verschillende uitdagingen qua brandveiligheid. Belangrijk onderdeel van de aanpak, was het overleg vooraf tussen de uitvoerende partijen. Doel hiervan was efficiënter werken en het reduceren van kosten.

Door de goede samenwerking, onder andere met de gemeente, kon het proces snel worden doorlopen, werden er tijdens de verbouw een aantal controles gedaan en het proces in goede samenwerking afgerond.

Belangrijke aspecten:

  • Bij alle betrokkenen goede kennis van geldende wet- en regelgeving;
  • Brandwerende voorzieningen al meenemen in calculatie/voorbereidingsfase;
  • In bouwteam overleggen over verloop scheidingen in combinatie met leiding-/kanaalwerk;
  • Betrekken gemeente/brandweer tijdens uitvoering;
  • Vastleggen van besproken onderdelen.

Brand beheersbaar maken

Evert-Jan Akershoek, van Murre de Visser, nam de aanwezigen mee in het werk in de bouwkundige brandpreventie, zoals:

  • Aanbrengen brandwerende bekleding/spuitwerk op constructies;
  • Monteren van brandwerende wanden en plafonds;
  • Brand en rookwerend afdichten van doorvoeringen.

Ook hij gaf aan: neem brandveiligheid van het begin af aan mee. Zorg voor heldere uitgangspunten, gebaseerd op juridisch toetsingskader, hoe zijn de brand- en rookcompartimenten, waar liggen de brand en rookscheidingen, wat zijn de eisen hieraan en wat zijn de eisen aan de hoofddraagconstructie.

Als de uitgangspunten helder zijn? Posities brand- en rookscheidingen bepalen, uitdagingen beetpakken voor start engineering en vooral samen deze uitdagingen aanpakken (adviseur, installateur, (af-)bouwer, brandpreventist).

Hierna ging hij in op de specifieke uitdagingen en oplossingen zoals deze bij hotel Jersey zijn uitgevoerd.

Conclusie

Een hele belangrijke conclusie is duidelijk: brandveiligheid doe je samen. Zoek de gemeente op, zoek de veiligheidsregio op, zorg dat het punt hoog op de agenda staat en zo vroeg mogelijk!

 

 

Jos Lukasse verenigingsmanager afdeling Zeeland

Tags

Veiligheid