Resultaten enquête knip Weesperstraat

Afbeelding Resultaten enquête knip Weesperstraat
dinsdag 19 september 2023

Tussen 12 juni en 23 juli 2023 heeft gemeente Amsterdam een proef uitgevoerd door de Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en Kattenburgergracht met slagbomen af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer, in de volksmond ook wel “de knip” genoemd. Doel van de proef was om te kijken wat het effect van de afsluiting zou zijn op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied.

Wij hebben onze Amsterdamse leden via een enquête gevraagd naar hun ervaringen gedurende de proefperiode. Ruim de helft van de leden heeft gereageerd op de enquête, en de resultaten liegen er – zoals verwacht –niet om: van de 68 respondenten gaven er 62 aan veel hinder te hebben ondervonden van de knip. Vertragingen die werden genoemd varieerden van een uur per dag tot 6 uur per dag per rit. De situatie in het centrum wordt als “chaotisch” omschreven waarbij de knip ook zorgde voor vertraging van het werk op de bouwplaats als gevolg van vertraagde aankomst van leveranciers.

Verder valt op dat er in driekwart van de gevallen geen alternatieve route beschikbaar is gesteld en dat 61% van de respondenten aangeeft in het vervolg bepaalde werkzaamheden te mijden. Vrijwel alle respondenten gaven aan niet de mogelijkheid te hebben om werkzaamheden en/of vervoer anders te in te plannen; gereedschap en materiaal moeten hoe dan ook het centrum in.

De resultaten van de enquête worden aangeboden aan de gemeente ten behoeve van de evaluatie van de proef. Daarnaast gebruiken we de resultaten in onze gesprekken met de gemeente, waarbij zal worden benadrukt dat het verder onbereikbaar maken van de binnenstad zeer nadelig is voor de bedrijfsvoering voor het merendeel van onze leden.

De gemeente Amsterdam heeft flinke bouw- en verduurzamingsambities. De stijging van materiaalprijzen, tekort aan (ambtelijke) capaciteit en veranderende marktomstandigheden zorgen er voor dat realisatie van deze ambities een flinke uitdaging is. Onze leden staan klaar om de gemeente te helpen met het realiseren van haar ambities. Veranderende wet- en regelgeving (omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging) en de voorgenomen invoering van uitstootvrije zones betekenen echter wel dat dit met steeds hogere kosten gepaard zal gaan.

Bouwend Nederland afdeling Amsterdam verzoekt de gemeente om af te zien van verdere (proef)afsluitingen van straten in het centrum zonder vooraf een uitvoerige marktconsultatie te hebben uitgevoerd.

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad-noord