• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Zo kun je eenvoudig Klimaatadaptief en Natuurinclusief ontwerpen

Zo kun je eenvoudig Klimaatadaptief en Natuurinclusief ontwerpen

We hebben een handige handreiking voor je gemaakt

Afbeelding Zo kun je eenvoudig Klimaatadaptief en Natuurinclusief ontwerpen
donderdag 21 september 2023

Natuurinclusief bouwen is een ontwerp- en bouwbenadering waarbij de natuur wordt geïntegreerd in de gebouwde omgeving. Dit omvat maatregelen als groene daken en gevels, het behouden van bestaande bomen en vegetatie, het bieden van nestelgelegenheid voor dieren en het bevorderen van biodiversiteit. Deze maatregelen dragen eveneens bij aan het beperken van de negatieve gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. Het KNO-plan (klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen) van Bouwend Nederland helpt je op weg.

Hoe werkt het?

Het plan bevat lijsten met voorbeeldmaatregelen en hun impact op klimaat (verkoeling, tegengaan wateroverlast, beperken watertekort) en natuur (ecologische verbinding, voedselaanbod, nestelplekken). In veel gevallen kun je meerdere doelen met dezelfde maatregel bedienen. Op de lijsten teken je aan welke van deze maatregelen je toepast en waar je dat doet. Ook is er ruimte om maatregelen toe te voegen.

Bekijk het KNO-plan

Verder lezen…

Bouwend Nederland wil opdrachtgevers uitdagen om (nog) verder te innoveren. Niet alleen door duurzame aspecten in een bestek vast te leggen, maar óók door duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo zwaar mee te wegen dat bedrijven zich met duurzaamheid kunnen onderscheiden in de markt. Je vindt er hier meer informatie over.

Jos van Alphen adviseur aanbestedingsrecht