Van Rhijn Bouw over de invoering van de Wkb - met tip!

Afbeelding Van Rhijn Bouw over de invoering van de Wkb - met tip!
vrijdag 22 september 2023

Per 1 januari 2024 gaat de Wkb dan toch echt in. Wel gaat het publiekrechtelijke deel van de wet eerst alleen voor nieuwbouw gelden, en een half jaar later ook voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen. Kwaliteitsmedewerker Harry Dijkman van Van Rhijn Bouw is maandag een van de sprekers tijdens de informatiebijeenkomst in Amstelveen. We stellen hem een paar vragen.

Hoe bereiden jullie je voor op de Wkb?
“We zijn vorig jaar begonnen om ons te verdiepen in de nieuwe wet en wat dat voor ons betekent. Veel was onduidelijk en eigenlijk zat iedereen een beetje naar elkaar te kijken. We hebben daarom ook hulp ingeschakeld van een bouwkundig bureau, dat ons hielp om scherp te krijgen wat wel en niet onder de Wkb valt.”

Hebben jullie bij de voorbereiding hulpmiddelen van Bouwend Nederland gebruikt?
“Jazeker! Mijn collega en ik hebben in het voorjaar de basistraining Wet Kwaliteitsborging gevolgd. gevolgd. Dat was een leerzame dag die ons veel handvatten gaf voor de implementatie van de Wkb in onze organisatie.”

Wat zijn de voordelen van de nieuwe wetgeving?
“Dat vind ik een leuke vraag. In het begin zie je alleen de nadelen, maar ik zie nu ook zeker voordelen. Met de nieuwe wetgeving wordt eigenlijk benadrukt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen werk. Dus wij hebben voor al onze vaste onderaannemers in overleg keuringsplannen gemaakt. Die compacte vragenlijst kunnen zij tijdens het bouwproces zelf bijhouden en ook aanvullen met foto’s. Aan het einde van het werk worden deze lijsten voltooid. Wij gebruiken hiervoor Dalux, dat is een gebruiksvriendelijke app waarmee je alle ondernemers toegang kan geven tot het project en waarin zij kunnen reageren op taken.”

Wat is lastig aan de Wkb?
“Het is lastig om alle partijen te stimuleren om goed mee te werken en hun keuringplannen goed bij te houden, ondanks het aanvankelijke enthousiasme. Ik denk dat het vooral een kwestie van wennen is. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zal dat de kwaliteit van het hele bouwproces ten goede komen. Daar ben ik van overtuigd.”

Welke tip heb je voor andere ondernemers?
“Als je nog niet bezig bent met de voorbereiding, begin er dan gelijk mee. Anders mis je per 1 januari echt de boot.” 

Een goede voorbereiding is belangrijk

Woon bijvoorbeeld een van de Wkb-bijeenkomsten bij, bekijk de animatie en het infoblad of volg een training van BNL Academy. Meer informatie vind je op www.bouwendnederland.nl/wkb. En je kunt ook nog een proefproject doen, met financiële tegemoetkoming van het Rijk.