Cybersubsidie voor kleine bedrijven - vraag hem snel aan

Digitalisering
maandag 2 oktober 2023

Kleine bedrijven nemen nog niet genoeg cybermaatregelen, blijkt uit onderzoeken van het Digital Trust Center (DTC) en het CBS. Mogelijk helpt het om financiële knelpunten weg te nemen. Daarom is er nu tijdelijk een subsidieregeling beschikbaar. Het DTC stelt hiervoor € 300.000 beschikbaar.

Mijn Cyberweerbare Zaak

Kleine ondernemingen kunnen via deze subsidieregeling een bijdrage krijgen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van €1.250 per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling.

Cybersecuritymaand oktober

Het aanvragen van deze investeringssubsidie kan van 2 oktober tot 1 november 2023, 17.00 uur. Het beschikbare subsidiebudget voor Mijn Cyberweerbare Zaak is €300.000. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het subsidiebudget is uitgeput.

Advies, aanbod en subsidie in 3 stappen

De eerste stap is om te weten waar de cyberveiligheid van jouw bedrijf nog tekortschiet. Met de CyberVeilig Check maak je binnen tien minuten jouw eigen actielijst (PDF) met te nemen cybermaatregelen. De tweede stap is het benaderen van een leverancier van IT-beveiligingsdiensten die kan ondersteunen bij één of meer maatregelen van de actielijst. De laatste stap bestaat uit de aanvraag van de subsidie en het uploaden van de actielijst en offerte(s) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Michel Verhagen, manager DTC: “Ondernemers zijn druk met ondernemen. Cybersecurity staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat kleine ondernemers geen doelwit zijn, want de realiteit is anders. Graag stimuleren we kleine ondernemers om nú in actie te komen en snel de belangrijkste cybermaatregelen te treffen. Want met een paar eenvoudige ingrepen maak je de kans dat je het volgende slachtoffer wordt echt kleiner. Laat deze subsidie het laatste zetje zijn om vandaag nog in actie te komen.”

 

 

Dennis Mollet beleidsadviseur digitalisering