Terugblik diner pensant: Moreel leiderschap in de bouw

Afbeelding Terugblik diner pensant: Moreel leiderschap in de bouw
woensdag 15 november 2023

De veiligheid en gezondheid van de medewerkers op de bouwplaats staat in de bouwsector bovenaan de prioriteitenlijst. Om deze veiligheid en gezondheid te blijven verbeteren, organiseerden publieke en private organisaties op maandag 6 november het diner pensant Moreel leiderschap in de bouw.

Veertig bestuurders en leidinggevenden van bouworganisaties en publieke instellingen kwamen samen in het historische Gemeenlandshuis te Delft om te spreken over het nemen van moreel leiderschap om de bouwveiligheid te vergroten.

De avond werd geopend met een keynote door Erik Timmermans. Als piloot, veiligheidsmanager en adviseur nam hij de aanwezigen mee in de toepasbaarheid van just culture in de bouwsector. In de just culture ligt de nadruk niet op het toewijzen van schuld, maar op het begrijpen van de systemische problemen die bijdragen aan ongelukken. Hoe creëren we een werkomgeving waarin de medewerkers zich veilig voelen om bouwrisico’s aan te kaarten bij hun collega’s? Een belangrijke les van Erik bij een bedrijfsongeval: ga na waarom je niet wist van het veiligheidsrisico in plaats alleen onderzoeken waarom het mis ging. Mensen moeten zich veilig voelen om een veiligheidsmelding te doen, want er is nog nooit een onnodige melding geweest.

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de toepasbaarheid van just culture binnen de eigen organisatie en wat ze van elkaar kunnen leren. Aan het eind van de avond hadden alle deelnemers een aantal concrete punten waarmee ze zelf aan de slag gaan de komende tijd. Op naar een (nog) veiligere bouwplaats!

Over het diner pensant

Het diner pensant is een jaarlijks event waarbij elke jaar in deels wisselende samenstelling vertegenwoordigers namens opdrachtgevers en -nemers uit de bouw-, infra- en technieksector en de Nederlandse Arbeidsinspectie bij elkaar komen om na te denken over het bevorderen van de veiligheid op de bouwplaats. De organiserende partijen worden jaarlijks afgewisseld. Deze editie  werd mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Krinkels en waterschap Hollandse Delta.  

Christel Peppelenbos beleidsadviseur veiligheid

Tags

Veiligheid