Helder denken over het energiesysteem

Afbeelding Helder denken over het energiesysteem
donderdag 30 november 2023

Systeemintegratie is een woord dat iedereen in de energiesector gebruikt maar waar niet altijd hetzelfde beeld over bestaat. Daarom heeft platform Zo werkt energie in Nederland hier een informatiekaart over gemaakt. Wat is integratie binnen het energiesysteem in Nederland en wat zijn belangrijke aandachtspunten daarbij?

Met het verschijnen van het concept Nationaal Plan Energiesysteem in juni 2023 heeft de overheid een heldere route geschetst voor de toekomst van het Nederlandse energiesysteem. Het is duidelijk dat systeemintegratie belangrijk is voor zowel de verduurzaming als de betrouwbaarheid van het energiesysteem. De Informatiekaart Integratie binnen het energiesysteem verheldert hoe dit werkt en welke vragen dit oproept.

Wat is systeemintegratie?

Systeemintegratie is het aanpassen van de fysieke verbindingen tussen energieketens met als doel dat het energiesysteem verschillen tussen vraag en aanbod kan overbruggen. Dat kan op verschillende niveaus, zoals voor een gebouw of voor een land. Een concreet voorbeeld is elektrolysers installeren die overschotten aan windenergie omzetten in waterstof.

Welke maatregelen zijn belangrijk?

De maatregelen liggen op het vlak van productie (warmtenetten die op meerdere bronnen werken), transport (het elektriciteitsnet versterken), opslag, conversie (de genoemde elektrolysers) en verbruik (consumenten stimuleren om hun energieverbruik af te stemmen op het aanbod). Dankzij deze maatregelen blijft de levering van energie in Nederland betrouwbaar.   

Platform Zó werkt energie

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

Edgar van Niekerk beleidsadviseur Duurzaamheid