ALV en Veiligheid bij samenzijn Afdeling Brabant Mid-West

Wat kunnen we als branche gezamenlijk doen aan veiligheid?

Afbeelding ALV en Veiligheid bij samenzijn Afdeling Brabant Mid-West
vrijdag 1 december 2023

Als laatste bijeenkomst van dit jaar en afscheid nemend van penningmeester Peter Berende kwamen leden van Afdeling Brabant Mid-West samen in Drimmelen.

De bijeenkomst was ingericht als een beetje 'ouderwetse' algemene ledenvergadering, waarin de leden een terugkoppeling kregen van de cijfers van 2022 en de activiteiten die dit jaar zijn gehouden. Dit keer niet op een project of bouwplaats, maar op een locatie waar we na het inhoudelijke deel lekker met elkaar aan tafel gesprekken konden voeren. Regioadviseur Yvonne van Zijl was aanwezig om zaken rondom het zzp-dossier te bespreken. Zo kwam ook zzp'ers versus de Wkb aan bod en het verzoek om ook zzp'ers te voorzien van uitleg over deze wet. Over onderwijs en jongeren werd aan een andere tafel uitgebreid gesproken en kwamen agressie en verbeterpunten ter sprake. Aan een andere tafel werd gepraat over emissieloos bouwen en over duurzaamheid in meer algemene zin. De sfeer was uitermate gezellig. De leden werden aan het eind van de avond verrast met een prachtig opgemaakte chocoladeletter.

Ledengroep Veiligheid

Namens de ledengroep Veiligheid in regio Zuid waren Jurgen van de Ven (Hybregts-Relou/VB Groep) en Werner van Eck (Heijmans) aanwezig om de leden te informeren over het bestaan van deze ledengroep, wat een voortzetting is van de Tasforce Veiligheid. Jurgen en Werner willen ervoor zorgen dat de ledengroep zichtbaarder is en willen mét de leden ervaringen uitwisselen en zorgen voor ondersteuning vanuit de vereniging daar waar we Veiligheid nog meer kunnen uitdragen plus ons ernaar gedragen. Bij de Contactgroep KAM van Regio Zuid hebben zij onlangs ook input opgehaald, maar het bestaan van zowel de contactgroep als de ledengroep bleek nog niet alom bekend. Er werd levendig gediscussieerd over gedrag, houding, het verschil tussen vca-checlist en de Veiligheidsladder-certificering, over posters, apps en het feit dat Veiligheid nu ook een plek of module in het hbo-onderwijs én bij de leermeesterstraining heeft. Jurgen en Werner hebben veel input opgehaald, maar keywoorden waren toch wel 'herhalen, herhalen, herhalen, bewustwording en het goede voorbeeld geven'. Er is een duidelijke hulpvraag afgegeven hoe we als branche alle medewerkers, maar zeker ook de onderaannemers mee kunnen nemen in je beleid op het gebied van veiligheid. Een optie hiervoor kan zijn bijeenkomsten waarin we goede voorbeelden van elkaar laten zien en bespreken. Richting de Bewust Veilig Dag zullen we hier als afdelingsbestuur samen met de Ledengroep Veilgiheid over nadenken hoe we dit vorm geven. Ondertussen valt er ook veel informatie van De Bouw maakt het Veilig website te halen of op de Bouwend Nederland website onder het onderwerp Veiligheid.

Zie hier de presentatie van deze bijeenkomst (inclusief de opgehaalde informatie voor de ledengroep veiligheid)

Penningmeester geeft stokje over

De dit jaar aangetreden bestuursleden Toin Meeuwsen en Willen-Jan Aarsen werden voorgesteld. De aanwezige leden verleenden het bestuur décharge voor het gevoerde beleid en de resultaten. De cijfers werden gepresenteerd door Peter Berende, die eind van dit jaar afscheid neemt van het bestuur en het stokje overgeeft aan Willem-Jan. Ook in 2024 gaan we weer mooie activiteiten en bijeenkomsten op de planning zetten en hopen dat veel leden hierbij aanwezig zullen zijn om onderling ook weer fijn met elkaar over de bouw en de lokale/regionale zaken te kunnen bijpraten.

31 januari 2024 uniek projectbezoek

De eerstvolgende bijeenkomst van Afdeling Brabant Mid-West in het nieuwe jaar is op woensdag 31 januari 2024 in Oude Tonge. Op een locatie net buiten de afdelingsgrens, maar te uniek om geen gebruik van de uitnodiging te maken. Bergh Bouw realiseert de nieuwbouw van 'het energiehuis' voor energiecoöperatie Delta Wind, een project met indrukwekkende houtconstructies, waar we als afdeling toegang toe krijgen met uitleg door aannemer, architect en opdrachtgever en doorpraten over de energietransitie. Uitnodiging volgt voor het einde van dit jaar en we attenderen iedereen erop dat de uitnodiging geldt voor ook andere medewerkers dan directeur of DGA, bijv. jouw duurzaamheidsmedewerker of een jongere binnen je bedrijf.

Contactgroep KAM of contact met de ledengroep?

Wil je jezelf of een collega die zich bezighoudt met KAM-zaken opgeven voor de Contactgroep KAM, laat het Yvonne van Zijl dan weten.

De contactgegevens van Werner en Jurgen staan in de presentatie. Zij zijn voor alle leden van regio Zuid bereikbaar om te sparren en initiatieven te nemen op het gebied van Veiligheid.

Voor alle overige vragen, opmerkingen of suggesties richting de afdeling neem contact op met verenigingsmanager Petra Landmeter (06-15557622) of zoek één van de bestuursleden op.

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West

Tags

Veiligheid