Niet steeds opnieuw het wiel uitvinden

Voorwoord in 'Bouwkwaliteit in de praktijk': gasthoofdredacteur Maxime Verhagen

Waarschuwingsbord woonwijk Apeldoorn

Ik vond het bijzonder leuk dat ik als gasthoofdredacteur van deze editie een aantal onderwerpen mocht aandragen. Ik heb ervoor gekozen om u voorbeelden en initiatieven te laten zien waarmee de sector de bouwkwaliteit in de praktijk verder wil en kan verbeteren. U zult verbaasd zijn op hoeveel manieren we de bouwkwaliteit in de keten beter kunnen maken.

Neem het onderhoud en de vervanging van ruim 4000 wegen, tunnels en sluizen in ons land. Deze projecten worden steeds weer als uniek project in de markt gezet. Via de Bouwagenda zoeken we samen met marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstellingen naar oplossingen om deze gelijksoortige projecten in één ‘mandje’ aan te besteden. Deze programmatische aanpak willen we ook gebruiken voor andere grote maatschappelijke opgaven als het onderhoud van scholen, de verduurzaming van woningen of de vervanging van rioleringen.

Ik zie met lede ogen aan dat nog te vaak op laagste prijs wordt ingekocht. Kwaliteit zou toch echt doorslaggevend moeten zijn. Als opdrachtgevers en opdrachtnemers al in een vroeg stadium met elkaar om tafel gaan zitten, kunnen we gezamenlijk werken aan de meest innovatieve én prijsgunstige oplossingen. Geef inschrijvers voldoende voorbereidingstijd, wees helder over de verwachtingen en steek in op een langdurige samenwerking.

Deze langjarige samenwerking moet breed aangejaagd worden. Het Bouw Techniek en Innovatiecentrum (BTIC) is het vliegwiel voor een klimaatneutrale en CO2-vrije gebouwde omgeving. Ook meer digitalisering draagt hieraan bij. De DigiDealGO, de afspraak tussen overheid en markt inzake digitalisering, moet zorgen voor een betere uitwisseling van data in de bouwketen, en moet de kans op uitwisselingsfouten reduceren.

Niet harder werken, maar efficiënter, slimmer en transparanter samenwerken zijn dus de sleutelwoorden voor het verbeteren van de bouwkwaliteit in de sector. Veiligheid is hierbij topprioriteit. We werken in een fantastische sector, maar onze mensen moeten ook ’s avonds weer veilig thuiskomen. Ik wens u veel leesplezier.