Aanpassing Richtlijn Torenkranen

donderdag 9 mei 2019

Anne Fokke de Vries

beleidsasviseur materieel

Kleine aanpassing paragraaf 3.2.3 van de Richtlijn . In paragraaf 3.2.3 is in de derde alinea de link naar de ProRail website (Vergunningsaanvragen) aangepast. De link verwijst nu naar Praktische informatie op de ProRail website. Vervolgens kan op de ProRail pagina onderaan worden gekozen voor de optie "Vergunningen aanvragen".