• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwend Nederland pleit voor programmatische aanpak om faalkosten te reduceren

Bouwend Nederland pleit voor programmatische aanpak om faalkosten te reduceren

Afbeelding Bouwend Nederland pleit voor programmatische aanpak om faalkosten te reduceren
donderdag 4 april 2019

De faalkosten in de bouwsector liggen volgens het rapport Verspilde moeite, faalkosten in de bouwsector van ABN Amro sector Bouw op minimaal 5 procent. Branchevereniging Bouwend Nederland herkent dat de faalkosten een groot probleem in de sector zijn. “Faalkosten zijn een van de oorzaken van de lage marges in onze sector,” zegt voorzitter Maxime Verhagen. “Vandaar dat wij al langere tijd pleiten voor meer programmamatig werken met gestandaardiseerde projecten.”

Lees hier het rapport Verspilde moeite. Over faalkosten in de bouwkosten » 

De bouw- en infrasector kent vele repeterende vraagstukken. Verhagen geeft als voorbeeld het onderhoud en de vervanging van de ruim 4000 kunstwerken (wegen, tunnels en sluizen) in Nederland. “Wat wij zien is dat deze steeds weer als uniek project in de markt worden gezet. Waar wij voor pleiten is om gelijksoortige kunstwerken samen in kaart te brengen,” vertelt hij. “We doen dat al gezamenlijk in de Bouwagenda. Hier zoeken we vanuit de markt dus ook met opdrachtgevers en kennisinstellingen gezamenlijk naar oplossingen. Dat doen we niet alleen voor onderhoud van kunstwerken maar ook voor andere grote maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld het onderhoud van scholen, de verduurzaming van woningen of vervanging van rioleringen.”

Aanbestedingen


Verhagen ziet met lede ogen aan dat in de sector nog te vaak op prijs wordt ingekocht. “In veel aanbestedingen wordt gegund op de laagste prijs. Kwaliteit zou toch echt doorslaggevend moeten zijn. Door als opdrachtgever en opdrachtnemer al in een vroeg stadium met elkaar om tafel gaan zitten, kunnen we gezamenlijk werken aan de meest innovatieve én prijsgunstige oplossingen.”

Samenwerking in het bouwproces is cruciaal. “Vandaar dat overheden, kennisinstellingen en marktpartijen hun krachten bundelen in het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Hierin willen we gezamenlijk werken aan langjarige kennisprogramma’s voor grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en energietransitie en zo kunnen we de faalkosten reduceren.”
Ook meer digitalisering draagt hieraan bij. “Op 11 april tijdens de werkconferentie twee jaar Bouwagenda sluiten we de DigiDeal Gebouwde Omgeving, een impuls die betere digitale gegevensuitwisseling in de bouwketen opleveren. En dus de kans op uitwisselingsfouten moet reduceren.”

Maar volgens Verhagen moeten opdrachtgevers ook snel afstappen van de hoge boetes bij tijdsoverschrijdingen. “Het opleggen van die torenhoge boetes vergroot de kans op fouten onder tijdsdruk. Bouwers blijven zich hoe dan ook inspannen de deadline te halen, al blijft een bouwproces lastig voorspelbaar.”

Luister naar de reactie van Maxime op BNR n.a.v. bijgaand rapport van ABNAMRO over faalkosten.