COLUMN / Minister vergeet de wegenbouw niet!

Jan de Boer, Directeur KWS

donderdag 28 november 2019
Afbeelding COLUMN / Minister vergeet de wegenbouw niet!

We rijden straks langzamer over snelwegen die vragen om onderhoud, maar ondanks die maatregel blijft er onzekerheid. Wegenbouwers moeten maar zien of ze aan de slag kunnen. Een slechte zaak voor bouwers, weggebruikers en de economie. Minister vergeet ons niet!

PFAS en de stikstofproblematiek houden onderhoudswerk aan de weg tegen. De op 13 november gepresenteerde regeringsplannen geven nog geen verlichting. De PFAS-norm weten wij nog steeds niet. En bij stikstof is onduidelijk of er ruimte bij komt voor infrastructuur. Er worden nog steeds projecten en aanbestedingen uitgesteld.

 

Meer dan goede voornemens

Er is snel duidelijkheid nodig voor de mensen in de wegenbouw die een aantal moeilijke crisisjaren hebben overleefd. Er is namelijk voldoende werk voor onze sector. Dus alleen aan goede voornemens hebben we als wegenbouwers niet genoeg. De werkgelegenheid van onze vakmensen staat op het spel terwijl we er in de crisis al veel zijn verloren.

 

Passende oplossing gewenst

Ook ik koester de Nederlandse natuur en wens een passende oplossing. En daar sta ik niet alleen in. Binnen de hele Bouw & Infra sector wordt hard gewerkt aan het versneld terugdringen van emissies. In de afgelopen jaren heeft de sector veel nieuwe duurzame technieken en producten ontwikkeld, neem duurzame asfaltmengsels die een steeds hoger percentage gerecycled asfalt bevatten waardoor minder primaire grondstoffen nodig zijn en minder CO₂ wordt uitgestoten bij de productie. Of asfaltwegen die door een lagere rolweerstand geluidsoverlast en brandstofverbruik verminderen en zo de leefbaarheid in stedelijk gebied verbeteren.

 

Er liggen zeer veel innovaties klaar, te wachten op een pilot of praktijktest met een opdrachtgever. Overheden kunnen de sector helpen door actief naar duurzame oplossingen te vragen en te durven investeren in deze praktijktests. Ook voor onze processen zien we veel mogelijkheden om te verduurzamen. We zetten graag in op bijvoorbeeld elektrificatie maar ook gebruikmaken van de beschikbare data om bijvoorbeeld de planning van onze asfaltcentrales te optimaliseren. De eerste elektrische vrachtwagen in de bouw is sinds dit jaar een feit, die rijdt inmiddels in de KWS-kleuren in Amsterdam en op Schiphol.

 

Onderzoeken hoe het anders kan

Het materieel in onze branche rijdt zo veel mogelijk op schonere varianten van diesel en onze asfaltcentrales liggen vol met zonnepanelen. Alleen die elektrisch aangedreven wals bestaat nóg niet, ook al doet de fabrikant nog zo z’n best. En waterstof is nog niet zo ver ontwikkeld als brandstof, zodat wij voor het zware materieel voorlopig aangewezen blijven op fossiele brandstoffen. Maar we blijven onderzoeken hoe het anders kan.

 

Duidelijkheid nodig

We doen als branche wat we kunnen om stikstof terug te dringen. Samen met onze opdrachtgevers en partners helpen we hard mee aan het realiseren van de klimaatdoelen en voelen ons verantwoordelijk en betrokken bij Nederland. Om hier verder mee te gaan, hebben we wel duidelijkheid vanuit Den Haag nodig. Minister, zorgt u ervoor dat de infrasector weer aan de slag kan?

 
Jan de Boer
Directeur KWS
Voorzitter Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland