• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Aankondiging nieuw tijdelijk handelingskader PFAS goede eerste stap

Aankondiging nieuw tijdelijk handelingskader PFAS goede eerste stap

zondag 1 december 2019
Graafmachine in Elshout

Bouwend Nederland heeft met interesse de Kamerbrief met aangekondigde aanpassingen in het tijdelijk handelingskader PFAS gelezen. Minister Van Veldhoven stelt dat door het geactualiseerde handelingskader van 1 december aanzienlijk meer ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden ontstaat.

 

“Het vooruitzicht dat een aanzienlijk deel van het werk dat stillag door de PFAS-crisis weer van start kan stemt me positief,” aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “We moeten echter zeer alert blijven of de gedane voorspelling door de minister in de praktijk ook echt uitkomt. We zullen de voortgang van het grondverzet en baggerwerk de komende tijd dan ook kritisch blijven volgen. De minister zet een betekenisvolle eerste stap maar het is zaak dat de ze volgende stappen blijft zetten. Ik ga ervan uit dat de minister het tijdelijk handelingskader aanpast zodra nieuw onderzoek daar ruimte toe biedt, of als er signalen zijn uit de sector dat te veel projecten stil blijven liggen.”

 

Bouwend Nederland is verder tevreden met de afspraak tussen het Rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten dat zij de normen uit het nieuw tijdelijk handelingskader als ondergrens zullen hanteren. Kortom, soepeler normen zijn lokaal mogelijk, strengere niet. Bouwend Nederland blijft in gesprek met de minister en zal de voortgang kritisch blijven volgen.