Op weg naar een nieuw functie- en loongebouw

Afbeelding Op weg naar een nieuw functie- en loongebouw

Wij willen een passend en modern systeem voor functiewaardering en beloning dat de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid ondersteunt en dat budgetneutraal kan worden ingevoerd. Met de vakbonden is afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem bijna veertig jaar oud is en functies en functieomschrijvingen niet meer actueel zijn. Dit geeft onduidelijkheid bij zowel bedrijven als werknemers en leidt tot discussie.

In het verleden zijn keuzes gemaakt die niet meer bij de huidige arbeidsverhoudingen en de tegenwoordige arbeidsmarkt passen. Zo is de beloningsstructuur in het huidige systeem met name voor bouwplaatspersoneel gebaseerd op diploma's die werknemers behaald hebben en niet op taken en verantwoordelijkheden. In de loop der jaren is ook een scheefgroei in het beloningssysteem opgetreden. Cao-partijen zijn inmiddels al een tijdje bezig met het nieuwe functie- en loongebouw. Wat is er in die tijd gebeurd? Hoe is de stand van zaken nu? Hoe gaat het verder? Wanneer zijn het nieuwe functie- en loongebouw klaar? Antwoorden op deze vragen vind je in dit filmpje.

We zijn in 2012 begonnen! Waarom duurt het zo lang?

Allereerst omdat we het zorgvuldig willen doen. Een functie- en loongebouw is immers één van de kernpunten van de cao en raakt direct aan de portemonnee van zowel bedrijven als werknemers. We willen iets maken waar iedereen in de branche straks weer vele jaren mee vooruit kan. Daarnaast is het ook gewoon een hele grote klus: het gaat om een bedrijfstak met meer dan 100.000 werknemers en heel veel uiteenlopende functies die goed geanalyseerd, beschreven en gewaardeerd moesten worden. Je komt, zoals bij ieder project, soms ook onverwachte dingen tegen waar je, gezamenlijk, oplossingen voor moet zoeken. Ook dat kost tijd. 

Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen (referentiefuncties), die zijn getoetst door werknemers en bedrijven. Het is uiteraard onmogelijk om alle functies in de sector te beschrijven en op te nemen in de cao. Dat is in de huidige cao ook niet zo. De beschreven functies vormen een representatieve afspiegeling van het werk in de sector. Er hebben onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden met leidinggevenden en medewerkers bij vele verschillende bedrijven in verschillende regio's. De vakbonden hebben hun leden in de gelegenheid gesteld de functiebeschrijvingen te toetsen aan de werkelijkheid. Werkgevers hebben een bijeenkomsten in het hele land gehouden waar de functielijsten en later de functieomschrijvingen besproken zijn. Bij de waardering (weging van de zwaarte) van de functies zijn deskundigen van zowel werkgevers als vakbonden betrokken geweest. Het resultaat is een representatief bestand van 'referentiefuncties', met behulp waarvan straks bijna alle functies in de sector kunnen worden ingedeeld. 

Schrijf je nu in voor onze training

Praktisch personeelsbeleid

Kun je de nieuwe functiebeschrijvingen en hun waardering inzien?

Nee. We vertelden in het filmpje al dat het nieuwe functiegebouw niet past bij de huidige loongebouwen. We moeten dus nu een nieuw loongebouw ontwikkelen. Omdat het één heel nauw samenhangt met het ander willen we nu nog niet het functiegebouw apart presenteren.

Waarom past het nieuwe functiegebouw niet goed bij het bestaande loongebouw?

In de huidige situatie zijn er twee loongebouwen (voor bouwplaatspersoneel en voor uta-personeel) die sterk van elkaar verschillen qua opzet en opbouw. Die sluiten aan op de twee huidige functiegebouwen. Voor de nieuwe situatie ligt er  één functiegebouw waarin zowel bouwplaatsfuncties als uta-functies zijn opgenomen. Bij het inpassen van de functiegroepen (niveaus) uit het nieuwe functiegebouw in de twee huidige loongebouwen bleek dat dit niet aansloot op de bestaande loongroepen en loonschalen. 

Bij de nieuwe functiegroepen moet een nieuwe beloning worden vastgesteld

De werkzaamheden veranderen niet. Het kan wel zijn dat de naam van de functie verandert. Het betekent dat je als werkgever heel goed moet kijken welke van de nieuwe functieomschrijvingen het beste past bij de werkzaamheden van de werknemers. Daarna zal je alle werknemers in de nieuwe loongroepen moeten indelen. Daarvoor komen straks duidelijke spelregels. Ook komen er overgangsregelingen. Dit is een grote operatie waarover cao-partijen nog volop in gesprek zijn. In de cao is afgesproken dat het nieuwe functie- en loongebouw in 2023 van kracht moet worden. Wanneer het zover is lichten we uitgebreid toe hoe je dit kan aanpakken en helpen we bij de invoering van het nieuwe functie- en loongebouw.

Profiteer nu van ons voordeel

AWVN-beloningsmonitor
Fenneken Lamaker Beleidsadviseur Duurzaam inzetbaarheid