O&O fonds

wat zegt cao BTER

Afbeelding O&O fonds

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (O&O-fonds) maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra. Het fonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector Bouw & Infra die passen binnen de doelstellingen van het fonds.

Collectieve ongevallenregeling

Naast het verlenen van subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. De collectieve ongevallenregeling zorgt voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Aon Risk Solutions in Rotterdam voert deze regeling uit.

Meer informatie over de collectieve ongevallenregeling kunt u vinden op de website van de Bedrijfstak Eigen Regelingen.