Cao Railinfra

Treinstation Amsterdam

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte cao van kracht, de cao Railinfrastructuur (RIS). De onderhandelingen worden vanuit Bouwend Nederland gevoerd door de vakgroep Railinfra (VRI). Naast de VRI maakt ook Strukton Rail als zelfstandige partij deel uit van de werkgeversdelegatie. Van vakbondszijde wordt onderhandeld door FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps.

De cao Railinfrastructuur dient te passen bij de huidige (markt)omstandigheden, waardoor meer flexibiliteit en verhoging van de productiviteit wordt gerealiseerd. Op 7 april 2021 hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt: dit akkoord is door alle partijen bekrachtigd en vervolgens verwerkt in een nieuwe cao, die loopt tot eind 2022.