Cao Vlakglas

AGC productie float

De Vakgroep GLAS kent een eigen cao. Dit is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. De huidige cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022.

Download hier de cao Vlakglas

De cao Vlakglas geldt voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die in een onderneming of een afdeling daarvan zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met:

  • de groothandel in vlakglas, al dan niet in combinatie met het plaatsen van bewerkt en/of onbewerkt vlakglas; en/of
  • de bedrijfsmatige bewerking en/of verwerking van vlakglas (zoals de productie van isolerend dubbelglas, gelaagd glas en voorgespannen/gehard glas), waaronder niet begrepen het plaatsen van vlakglas; en/of
  • het vervaardigen van glas in metaal (zoals ge√ętst en gebrandschilderd glas).

Voor het opleidings-en ontwikkelingsfonds is een aparte cao afgesloten, de STOOV-cao. De huidige STOOV cao wordt verlengd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2026. Voor meer informatie kijk je op STOOV.nl.

De pensioenen in de glasbranche zijn ondergebracht in het BPFV. Voor meer informatie over de regeling en de premies kijk je op de BPFV-website.