De Vakgroep GLAS kent een eigen cao. Dit is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. De huidige cao heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021

De cao Vlakglas geldt voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die in een onderneming of een afdeling daarvan zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met:

  1. de groothandel in vlakglas, al dan niet in combinatie met het plaatsen van bewerkt en/of onbewerkt vlakglas; en/of
  2. de bedrijfsmatige bewerking en/of verwerking van vlakglas (zoals de productie van isolerend dubbelglas, gelaagd glas en voorgespannen/gehard glas), waaronder niet begrepen het plaatsen van vlakglas; en/of
  3. het vervaardigen van glas in metaal (zoals ge√ętst en gebrandschilderd glas).

Voor het opleidings-en ontwikkelingsfonds is een aparte cao afgesloten, de STOOV-cao. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tm 31 december 2021. Voor meer informatie kijk je op www.stoov.nl.

De pensioen in de glasbranche zijn ondergebracht in het BPFV. Voor meer informatie over de regeling en de premies kijk je op www.bpfv.nl.