Instroom

Kathelijne Koster

Coordinator Meerjarenprogramma's
Afbeelding Instroom

Het Meerjarenprogramma Instroom richt zich op de toenemende vraag naar arbeidskrachten in de bouw en infra. Door het motiveren van jongeren voor een opleiding in de bouw en infra, het succesvol laten instromen van zij-instromers en leden te faciliteren bij het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten willen we aan die vraag voldoen. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we (aan de rechterkant van deze pagina) praktische informatie rondom instroom in onze sector.

De komende jaren heeft de bouw- en infrasector vele nieuwe mensen nodig. Niet alleen neemt de oudere generatie in de bouw en infra de komende jaren afscheid en deze moet vervangen worden, maar we hebben in de toekomst ook veel extra arbeidskrachten nodig. Dit komt onder meer door de gigantische bouwopgave voor de komende jaren: er is een tekort aan woningen en deze moeten worden gebouwd. Verder moeten gebouwen verduurzaamd worden en is er nog een gigantische opgave in het onderhoud en vervanging van infrastructuur

Waarom is instroom belangrijk?

De bouw- en infrasector is ongekend veelzijdig. Het heeft op alle onderwijsniveaus beroepen: van vmbo- tot aan wo-niveau en van metselaar, timmerman, dakdekker of wegenbouwer tot werkvoorbereider of manager. In de campagne Je Gaat Het Maken laten we de vele mogelijkheden zien. We richten ons daarbij op jongeren en zij-instromers. 

De bouw en infrasector heeft volop plek voor denker en doeners. Wij blijven veel nieuwe mensen, jongeren en zij-instromers zoeken, bieden direct een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Binnen onze sector wordt veel gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en er zijn vele opleidingsmogelijkheden voor werkzaamheden op de bouwplaats of op kantoor.

Doel Meerjarenprogramma en lopende projecten

Het hoofddoel van het programma Instroom is om meer mensen werkzaam in de bouw- en infrasector te krijgen. Subdoelen van het programma zijn het motiveren van meer jongeren motiveren voor sector en hun opleidingskeuze, meer zij-instromers (mensen uit andere sectoren, statushouders, mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, etc.) en tot slot het faciliteren van onze leden bij het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten.

Dat doen we door:

 • De zichtbaarheid van de bouw- en infrasector vergroten.
 • Een positief imago van de bouw en infra bij jongeren en hun beïnvloeders te creëren.
 • Een divers beeld van de sector neer te zetten met de kenmerken: vakmanschap, innovatie, doorgroei/carrièremogelijkheden, maatschappelijke relevantie, veel werkgelegenheid.
 • Innovaties in de sector laten zien.
 • Te verrassen, inspireren en prikkelen.
 • Traffic naar de website te genereren: kompasfunctie naar opleidingsbedrijven, opleidingen en vacatures.

Subdoel 1: meer jongeren motiveren voor sector/opleidingskeuze

We willen de instroom van jongeren bevorderen waarbij, middels onderstaande projecten, sprake is van een continue koppeling met opleidingsbedrijven.

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

 • Socialmediacampagnes op YouTube, Instagram en Facebook.
 • Videocontent/websitebeheer (maandelijks nieuwe video content).
 • Innovatiewedstrijden scholen (leerlingen maken door innovatiewedstrijden kennis met de bouw).
 • Decanencontact (leerlingenenquête voor LOB (beroepskeuzetest) op 600 scholen vmbo/havo/vwo).
 • Onderwijsbeurzen, open dagen en events (360-graden beroepentour).
 • Media: Studiekeuzekrant, VO-gids en Werkwijzer.
 • BOUW WOW-innovaties (kwalitatieve inspirerende content, innovatievlogs).
 • Beschikbaar stellen en distribueren van promotiematerialen.

Subdoel 2: meer zij-instromers (mensen uit andere sectoren, statushouders, mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, etc.)

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

 • UWV-promotie en afspraken (onder andere brochure zij-instroom en een speciale landingspagina).
 • Televisieprogramma Je Gaat Het Maken (op RTL4), in samenwerking met leden en partners.
 • Social media (YouTube, Instagram, Facebook).
 • Websitebeheer/landingspagina (maandelijks nieuwe videocontent).
 • Radiocampagne.
 • Training leden arbeidsmarktcommunicatie (inhoud te bepalen in samenwerking met leden).
 • Beurzen en events, waarbij aanhakend op de actualiteit, bijvoorbeeld Dag van de Bouw.
 • Media, zoals de Werkwijzer.
 • Voordeel op plaatsen vacatures op vacaturesite.
 • Promotiematerialen/distributie.
 • Van Bank naar Bouw-pilot in samenwerking met BOB/KOB.

Subdoel 3: leden faciliteren bij het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

 • EIB-onderzoek Buitenlandse arbeidskrachten, analyse en advies koers voor leden bepalen.
 • Leden toolkit.

Resultaten Instroom in eerste helft 2021

Bereik op sociale media

De socialemediacampagne, de doorlopende campagne op diverse kanalen gericht op jongeren en ouders/beïnvloeders, zorgde wederom voor een mooi bereik. De posts op Instagram kregen 1,5 miljoen impressies. We groeiden bijna 1600 volgers. Op Facebook had de community 'De Bouw maakt het' ruim 1,5 miljoen impressies met ruim 22.000 volgers.

Televisieserie Je Gaat Het Maken

Begin 2021 is de tweede reeks van de succesvolle televisieserie Je Gaat Het Maken (zes afleveringen) nogmaals op RTL4 geweest. De realityserie is gericht op zij-instroom (30-55 jaar), gekoppeld aan online publiciteit, onder meer via landelijke media. De serie heeft zijn doelstellingen ruimschoots behaald: aantal tv-uitzendingen 24 (target was 18), gemiddeld bereik op tv was 1,2 miljoen (target: 900K), streams (Videoland): 16.000 (was nieuw ten opzichte van de eerste serie). Daarnaast heeft de serie geleid tot een verdrievoudiging van het websitebezoek en meer animo van zij-instromers.

Resultaten kandidaat bemiddeling seizoen twee: 2/3 van de kandidaten zit momenteel in een opleidingstraject. Ze worden hierbij succesvol begeleid door een loopbaancoach en de regionale onderwijs en arbeidsmarkt beleidsadviseurs van Bouwend Nederland, die zoeken naar plekken in de regio en contacten met bedrijven. Inhoudelijk heeft het format ook bijgedragen aan een positief imago van de bouw. De bouw werd zichtbaar als een kansrijke en zeer diverse sector waar volop wordt geïnnoveerd.

Magazine WerkWijzer

De instroomcampagne bereikte daarnaast decanen, loopbaanbegeleiders en UWV WERKbedrijven via het magazine WerkWijzer (bereik van 75.000). WerkWijzer biedt informatie over opleidingen, stages, banen voor scholieren en studenten, decanen en loopbaanbegeleiders. In elke editie is vanuit Bouwend Nederland een artikel geplaatst met het oog op de kansen die de sector biedt. In de eerste helft van dit jaar stond het onderwerp 'Van sollicitatie naar contract' centraal. We hebben in samenwerking met opleidingsbedrijven artikelen/interviews geplaatst, waaronder een interview met een jongedame die de opleiding Vakman grondwerk-, wegen- en waterbouw (GWW) heeft gevolgd.

Werkend leren-campagne op TikTok

In samenwerking met de Vakgroep Opleidingsbedrijven is een Werkend leren-campagne opgestart ter promotie van onder meer bbl-trajecten. Bekende TikTokkers zijn uitgedaagd om bouwchallenges te doen met behulp van jongeren uit de bouw en infra. Aan de campagne is de Je Gaat Het Maken-website gekoppeld met een speciaal op jongeren gerichte chatbot die opleidingsvragen beantwoordt. TikTokkers werden ingezet als influencers. Deze campagne startte eind 2020 en liep door in het eerste kwartaal van 2021. Resultaten: op TikTok zijn plusminus 1,5 miljoen views behaald, op YouTube zo'n 10.000 views, op de website: 11.000 paginabezoeken. Interactie met chatbot: 143 afgeronde gesprekken. De campagne heeft bijgedragen aan de landelijke open dag mbo-bouwopleiders.

Instroomactiviteiten naar pariteit

In het tweede kwartaal is de overdracht van een aantal activiteiten van Je Gaat Het Maken richting de pariteit ingezet. Onder meer de website, sociale media en het tv-programma vallen vanaf het derde kwartaal onder het stimuleringsprogramma behoud vakkrachten. Nieuwe projecten en acties worden daar in gang gezet en de lopende activiteiten zullen tot eind 2021 nog binnen dit programma afgerond worden.

Resultaten Instroom in tweede helft 2020

Mooi bereik op sociale media

De socialemediacampagne zorgde in 2020 voor een mooi bereik. De traffic vanuit sociale media naar de website was 3.544 sessies, Instagramvolgers De Bouw Maakt Het: 5.458, Instagramvolgers JGHM take-over account: 1.519, Facebookfans De Bouw Maakt Het: 22.046. Het totaalbereik op Facebook kwam uit op 11.149.926 en op De Bouw Maakt Het-Instagram 5.837.706.

Pilotproject Van Bank naar Bouw

Het doel van het project Van Bank naar Bouw was het creëren van een reproduceerbaar, werkend en gestroomlijnd proces van zij-instroom uit de financiële sector naar de bouw en infra met als resultaat: inzetbare professionals voor deze sectoren. Inmiddels is de aanpak/methodiek volledig uitgewerkt. We zitten nu in de uitvoerings- en verbeteringsfase van het project. Het doel was tien best practices, maar op dit moment worden zelfs 50 kandidaten bemiddeld.

Tweede reeks Je Gaat Het Maken

In het najaar is een tweede reeks van de succesvolle televisieserie Je Gaat Het Maken (zes afleveringen) op RTL4 geweest. De realityserie is gericht op zij-instroom (30-55 jaar), gekoppeld aan online publiciteit, onder meer via landelijke media. De serie heeft wederom één miljoen kijkers weten te bereiken, een verdrievoudiging van het websitebezoek en meer animo van zij-instromers. Inhoudelijk heeft het format ook bijgedragen aan een positief imago van de bouw. De bouw werd zichtbaar als een kansrijke en zeer diverse sector, waar volop wordt geïnnoveerd.

Samenwerking met WerkWijzer

De instroomcampagne bereikte decanen, loopbaanbegeleiders en UWV WERKbedrijven via het magazine WerkWijzer (bereik van 75.000). De WerkWijzer biedt informatie over opleidingen, stages, banen voor scholieren, studenten, VMBO-ers, MBO-ers, decanen en loopbaanbegeleiders. Hierin is in elke editie een artikel vanuit Bouwend Nederland geplaatst met het oog op de kansen die de sector biedt.

Campagne Werkend Leren

Dit najaar is er, in samenwerking met de Vakgroep Opleidingsbedrijven, een speciale 'Werkend Leren'-campagne opgestart ter promotie van onder meer BBL-trajecten. Bekende 'TikTokkers' zijn uitgedaagd om bouwchallenges te doen met behulp van jongeren uit de bouw en infra. Gekoppeld aan de campagne is de Je Gaat Het Maken-website en een speciaal op jongeren gerichte chatbot die opleidingsvragen van jongeren beantwoord.