Soorten arbeidsovereenkomsten

Modelovereenkomsten

Afbeelding Soorten arbeidsovereenkomsten

Door de cao Bouw & Infra en alle zaken die daarin geregeld zijn is het makkelijker met standaard contracten te werken. Op deze pagina kun je lezen welke soorten arbeidsovereenkomsten er zijn en kun je ook modelarbeidsovereenkomsten downloaden. Als je zelf een arbeidsovereenkomst maakt, kun je deze laten checken door Bouwend Nederland Advies.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende vormen van arbeisovereenkomsten. Hieronder vind je een beschrijving van de meest gangbare vormen. Daarnaast vind je verder op deze pagina model arbeidsovereenkomsten die voor verschillende situaties te gebruiken zijn.

  1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: In deze arbeidsovereenkomst wordt, zoals de naam al zegt, geen einddatum vastgelegd waarop de overeenkomst eindigt. Deze overeenkomst sluit je af als je een werknemer zeker aan je bedrijf wilt binden of als hij al 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad.
  2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit je af als je bijvoorbeeld nog niet zeker weet of de werknemer de juiste persoon is voor de baan, of als tijdelijk extra personeel nodig hebt of als je iemand alleen voor een bepaald project wilt inhuren. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt o.a. vastgelegd voor welke periode je een werknemer in dienst wilt nemen. Deze overeenkomst kan worden verlengd, maar niet onbeperkt. 
  3. Min-max arbeidsovereenkomst: Een min-max arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesproken. Het voordeel van een min-max contract is dat je geen vast aantal arbeidsuren per week afspreekt, maar een range van het minimaal aantal uren dat een werknemer per afgesproken periode en evtueel een maximaal aantal uren. Je kunt hem dan binnen deze range een flexibel aantal uren laten werken. Er zitten een aantal haken en ogen aan deze vorm van arbeidsovereenkomst. Als je deze wilt gebruiken, kun je het beste contact opnemen met Bouwend Nederland Advies om je hierover te laten informeren.

Aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bevestig de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd minimaal een maand voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk. Ook als je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt verlengen, is het verstandig om dit schriftelijk te bevestigen aan de werknemer.

Doe je dit niet, dan wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch verlengt met dezelfde duur en arbeidsvoorwaarden. Als het een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is of als de periode van 24 met de arbeidsovereenkomst wordt overschreden, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd/

Modelarbeidsovereenkomsten

Om deze modellen te downloaden, klik op het door jou gewenste model.