Functiewijziging en demotie

Afbeelding Functiewijziging en demotie

Bij verandering van functie moet dit altijd schriftelijk overeengekomen worden en de overeenkomst moet aan het personeelsdossier worden toegevoegd.

Wij gaan hier niet in op horizontale functieverandering (op hetzelfde niveau) en op promotie (verticale functieverandering naar "boven") aangezien men hier meestal niet op problemen stuit.

Je kunt hierbij volstaan met een brief waarin de nieuwe functie bevestigd wordt:

  • datum van ingang;
  • functiebenaming en niveau (cao);
  • wijzigingen van arbeidsvoorwaarden (m.n. primair);
  • eventuele overige gemaakte afspraken (bijvoorbeeld over werktijden, ter beschikking gestelde middelen).

Het is aan te bevelen de werknemer de brief voor akkoord te laten ondertekenen.

Demotie

Demotie is het teruggaan uit een hogere functie naar een lagere. Een begrip dat jarenlang een negatieve associatie opriep. Dat zal de komende jaren veranderen.
Ten gevolge van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal men langer moeten werken. We zien dan ook dat de VUT langzamerhand wordt afgeschaft, de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt en de WIA wordt hoogdrempeliger.

Bij langer werken is het niet logisch om aan het eind van je loopbaan het meest belastende werk te doen. Na je veertigste levensjaar neemt in de loop der jaren je energie af. Ook de behoeften veranderen in de verschillende levensfasen. De nadruk verschuift veelal van zelfbevestiging, carrière maken en zelfexpansie naar bezinning op het leven.

Het initiatief voor een stapje terug kan bij de medewerker liggen, maar het kan ook de werkgever zijn die demotie voorstelt. In een wereld waarin alles is gefocust op groter en meer is een stapje terug voor betrokkene vaak een grote stap. Naast financiële consequenties spelen statusverlies en een veranderend zelfbeeld een grote rol. Een goede begeleiding kan helpen een nieuw perspectief te ontdekken en te waarderen.

We zien een tendens dat de negatieve financiële consequenties van demotie meer en meer worden beperkt. Wanneer ook maatschappelijk gezien demotie wordt beleefd als een logische en verstandige stap in een carrière kan een stapje terug uiteindelijk voor alle betrokkenen een stap vooruit betekenen.

In de aanpak voor duurzame inzetbaarheid kun je hiermee rekening houden. Tevens is het zaak dit in functioneringsgesprekken met betrokkenen vroegtijdig en planmatig aan de orde te laten komen.