Personeel | rechten en plichten

Afbeelding Personeel | rechten en plichten

Wat moet je als werkgever daadwerkelijk regelen voor jouw werknemers? Deze vraag krijgen we regelmatig en daarom geven we op deze pagina inzicht in de rechten en plichten voor werkgevers.

Om te beginnen is het goed om je te realiseren dat het Arbeidsrecht, zoals dit in hoofdstuk 7 van het Burgerlijk Wetboek staat, de basis vormt. Het Arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer en beschermt de werkgevers en werknemersbelangen. Deze wetgeving geldt voor iedere werkgever en werknemer in Nederland. Afwijken van het arbeidsrecht is alleen mogelijk als het in een wet zelf vermeld staat. Afwijking op collectief niveau worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Afwijkingen op individueel niveau staan in de arbeidsovereenkomst, die je met de werknemer zelf aangaat.

Rechten en plichten in de cao

Typische voorbeelden van rechten en plichten die op sector- of individueel niveau worden gemaakt zijn pensioen, arbeidstijden of de hoogte van het loon of salaris. In de bouw en infra hebben we de cao Bouw & Infra, cao BTERcao Railinfra en cao Vlakglas.

Wat kan je vinden op deze pagina?

Op deze pagina lees je (aan de rechterkant) wetgeving die in alle sectoren minimaal van toepassing is. Denk aan de regels omtrent een zieke werknemer, de ontslagvergoeding of extra verlofmogelijkheden bij het hebben of krijgen van kinderen. Daarnaast hebben we ook thema's als gezond en veilig werken en het inlenen van personeel (flexibele schil) opgenomen. De diversiteit aan onderwerpen maakt het onmogelijk om volledig te zijn in het overzicht aan wetgeving, dus er is een selectie gemaakt van veel voorkomende gebeurtenissen tijdens een dienstverband.

Advies helpt je verder

Vind je het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina? Neem dan contact op met Advies of de adviseur Sociale Zaken in jouw regio.

Neem contact op met Advies

 

Volg een training

Wil je meer leren over het arbeidsrecht of de cao? Bekijk het trainingsaanbod van onze Academy

Naar het trainingsaanbod