WAS | Wet aanpak schijnconstructies

Sinds 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Deze wet moet zorgen voor een fatsoenlijke beloning voor werknemers en daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven.

Naast een aantal technische aanpassingen introduceerde deze wet ook een Ketenaansprakelijkheid voor Loon. Of de keten nu lang of kort is: werknemers waar ook in de keten kunnen met deze wet in de hand uiteindelijk altijd een claim indienen wegens niet, niet-tijdige betaling of onderbetaling.

Hoe ziet de wet eruit?

In het kort geldt er sinds 1 juli 2015 het volgende:

Sinds 1 januari 2016 geldt ook het volgende:

  • er is een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon;
  • er is een verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon;
  • er is een specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Bouwend Nederland heeft een voorlichtingsbrochure over de WAS uitgebracht waarin alle veranderingen nog even op een rijtje zijn gezet. Ook is er een FAQ opgesteld. 

Klik hier voor de volledige wetstekst.

Om de lidbedrijven enig houvast te geven heeft Bouwend Nederland in samenwerking met enkele grote leden een controleprotocol WAS Compliance opgesteld. In combinatie met een aantal contractuele bepalingen kunnen bedrijven de risico’s die voortvloeien uit de WAS beperken.

De keten van onderaannemers, zzp-ers en uitzendbureaus bij projecten wordt ingewikkelder en internationaler. Het is niet eenvoudig door de bomen het bos te zien. In deze masterclass wordt een totaalbeeld uiteengezet over de WKA, WAS, DBA, WAV en AVG.

Masterclass Wegwijs in ketenwetgeving