Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma mobiliteit
  5. Resultaten mobiliteit in eerste helft 2023

Resultaten Mobiliteit in eerste helft 2023

Vanuit het programma mobiliteit initiëren we regelmatig onderzoeken om een goed beeld te krijgen van wat er speelt op het vlak van mobiliteit in brede zin. De onderzoeksresultaten vormen een gedegen basis voor de projecten die we binnen het programma oppakken.

Zero emissie-zones

Er is een webpagina toegevoegd waar alle laatste informatie te vinden is over de ZE-zones. Daarnaast hebben er twee afdelingsbijeenkomsten plaatsgevonden waar de ZE-zones met leden en gemeenten besproken zijn, in Drenthe en in Amsterdam. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht. Er is een goede inhoudelijke koppeling gemaakt met het beleid van de gemeenten. Beiden hadden een goede opkomst en maakten de koppeling met slimme bouwlogistiek, ZE-zones en de transitie naar Schoon en Emissieloos bouwen. Op basis daarvan zal er een vervolgonderzoek gedaan worden in Q3/Q4.

IFD in de GWW

Er is een visie uitgewerkt in samenwerking met het meerjarenprogramma Vernieuwing van de sector, de Bouwcampus en TNO over coördinatie in de V&R-opgave in de vorm van een transitieteam. Doel is om meer geïndustrialiseerd en geprogrammeerd te gaan samenwerken in de V&R-opgave.

Imago-onderzoek Infra en mobiliteit

We hebben de resultaten ontvangen van een groot publieksonderzoek (1500 respondenten) die richting geven in hoe we ons infra- en mobiliteitsverhaal goed kunnen vertellen, met als doel continuïteit voor de infrasector. De uitkomsten zijn richtinggevend voor het uitwerken van onze lobbylijnen (infra = oplossingseigenaar van heel veel vraagstukken) en tevens onderbouwend richting de Tweede Kamerverkiezingen.

Training stikstofberekening

Er zijn drie Academytrainingen gegeven in mei en juni, die allen goed zijn gewaardeerd (cijfer 8,2). Totaal aantal deelnemers ligt nu op 132, dit zal blijven toenemen door de trainingen die in het najaar nog plaats gaan vinden. In totaal koersen we dit jaar op negen trainingen en voorzien we duidelijk in een behoefte van de leden.

Expertnetwerk sluizen

Dit betreft een project samen met RWS, met als doel concreet advies te geven over de aanpak en insteek van sluizenprojecten. De kwartiermakers hebben een voorstel opgeleverd dat in Q3 en Q4 om aanscherping vraagt: de markt wil meer directe koppeling met de sluizenprojecten dan nu in de opzet voorzien wordt.

Rapport IFD

Lancering heeft plaatsgevonden tijdens de InfraTech. Het rapport is overhandigd door Maxime Verhagen en gedeputeerde Jeroen Olthof aan Jaap Smit (voorzitter IPO). Bijeenkomst met goede opkomst en een interactieve discussie, aanzet voor traject IFD in de GWW. Ook was ook aandacht voor het rapport in vakblad Beton & Staalbouw.

Lobbytraject bouwlogistiekakkoord

Aanzet is gemaakt om de drie programmalijnen uit te werken, daarnaast is er een stakeholdersanalyse gedaan en is er een projectgroep samengesteld. Diverse gesprekken met partijen om mee samen te werken hebben plaatsgevonden. De komende periode wordt dit verder geconcretiseerd en bij het Bouwberaad in oktober 2023 gepresenteerd.

Onderzoek kwaliteit fietsroutes middelbare scholen

Het onderzoek is uitgevoerd in Q2, het concept 1-meting is opgeleverd net na Q2 en zal na de bouwvak uitgerold worden, met daaraan gekoppeld een communicatieplan in samenwerking met de Fietsersbond. Doel is aandacht genereren voor de sector en laten zien wat het betekent voor de veiligheid van scholieren als we niet investeren in infrastructuur.

Multimodale infrawijzer

Gepubliceerd in samenwerking met Evofenedex, TLN en Koninklijke Binnenvaart Nederland, met als hoofdboodschap: 'Uitblijven oplossing stikstof grote oorzaak voor €1,7 miljard schade door vertragingen in infra'. Het rapport werd enkele dagen later ook aangehaald op de NOS in combinatie met het bericht van minister Harbers (23 juni) over uitstel van elf wegen- en vaarwegenprojecten. Het rapport 'Multimodale infrawijzer' helpt om aan de hand van data de impact te kwantificeren. In Q3 en Q4 nog verder aanwenden richting Tweede Kamerverkiezingen en herijking mobiliteitsalliantie.

Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel

Het eerste deel van het rapport 'Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel' met stakeholdersanalyse is opgeleverd. Er wordt nu gewerkt aan het tweede (technische) deel, waarvan het concept in oktober 2023 opgeleverd moet worden. De vraag naar het rapport wordt urgenter, we overwegen sneller te gaan communiceren over de resultaten dan beoogd.