Bouwend Nederland B&U Aansprakelijkheidsverzekering

Uitgebreide dekking van je aansprakelijkheid

 • Scherpe premie
 • Gunstige polisvoorwaarden
 • Speciaal ontwikkeld voor en door in de B&U actieve bouwers

Let op:

Het Bestuur van Bouwend Nederland heeft de samenwerking met Aon per 31 december 2023 beëindigd. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in deze mantel kan sluiten na 31 december 2023.

 

Bij een bouwproject kan het altijd gebeuren dat je onbedoeld schade toebrengt aan derden waar je juridisch of contractueel aansprakelijk voor wordt gesteld. Zorg er dus voor dat je als bedrijf niet voor verrassingen komt te staan en dek deze risico’s af met de uitgebreide B&U Aansprakelijkheidsverzekering van Bouwend Nederland.

Deze verzekering beschermt jou, je bedrijf en je medewerkers tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit je bedrijfsvoering. 

Nieuwe calamiteitendekking op aansprakelijkheidsverzekering

Een calamiteit in de omgeving van de bouwplaats kan grote invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit, het imago en de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan een explosie, instorting, brand, ongevallen of plotselinge milieuvervuiling op of rondom de bouwplaats. 

Wanneer dit soort plotselinge en onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, kan dit leiden tot plaatselijke, regionale of nationale media-aandacht. Voor dit soort omstandigheden biedt de calamiteitendekking een oplossing voor de kosten waarmee je geconfronteerd wordt. De Calamiteitendekking is een nieuwe aanvullende (optionele) dekking die afgenomen kan worden op de B&U Aansprakelijkheidsverzekering. Er geldt een aanvullende premie.

Samenwerking met Aon

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. 

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.

De voordelen op een rij

 • Gunstige polisvoorwaarden.
 • Scherpe premiestelling.
 • Diverse onderscheidende dekkingen die elders meestal uitgesloten of beperkt zijn.
 • Asbestdekking tot € 500.000,-.
 • Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW, met optie inclusief motorrijtuigen (WSV).
 • Schade door gebruik drones meeverzekerd.
 • Speciaal ontwikkeld voor en door in de B&U actieve bouwers.
 • Geen aanvullende uitsluitingen of meldingsplicht betreffende heien, bemalen, graven of slopen.

Vragen? Neem contact op!

Onze adviseur Wim Schaak helpt je graag verder.

Wim Schaak

Adviseur dienstverlening

Goed om te weten

Bijzonderheden

 • Vangnetdekking werkmaterieel derden (zoals onderaannemers en verhuurders).
 • Dekkingsvoordelen bij inschakelen riskcontroller.

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend  Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke ledengroep verzekeringen.