Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering

Unieke verzekering van het werk

 • Gunstige polisvoorwaarden
 • Scherpe premie
 • Unieke aanvullende dekkingen

Let op:

Het Bestuur van Bouwend Nederland heeft de samenwerking met Aon per 31 december 2023 beëindigd. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in deze mantel kan sluiten na 31 december 2023. Voor lopende verzekeringen kan nog van de huidige vorm gebruik gemaakt worden tot 31 december 2025. De Bouwend Nederland Integraal Polis van In-Staet blijft wel beschikbaar. 

 

Brand, storm, diefstal of neerslag: een schade aan het uit te voeren werk is zo gebeurd. Met de speciaal voor de bouw- en infrasector gemaakte B&U constructieverzekering dek je eventuele materiële schade tijdens je dagelijkse bouwpraktijk snel en eenvoudig af.

De Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering is een doorlopende verzekering. De verzekering dekt daarom automatisch alle werken met een maximale bouwtermijn van 36 maanden en een maximale aanneemsom van 20 miljoen euro. Je hoeft je dus niet snel zorgen te maken dat werken niet onder de dekking vallen. Ook maatwerk is altijd mogelijk.

Samenwerking met Aon

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. 

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.

De voordelen op een rij

 • Gunstige polisvoorwaarden.
 • Scherpe premiestelling.
 • Geen meldingsplicht bij heien, bemalen en/of hoogte van bouwwerken.
 • Unieke aanvullende dekkingen, zoals dekking voor schade veroorzaakt door bezoekers en dekking voor kosten vervangende woon- of bedrijfsruimten.
 • Extra voordeel bij intelligente (camera)beveiliging en preventiemaatregelen.
 • Soepele vergoedingsregeling voor aannemersmaterieel.
 • Speciaal ontwikkeld voor en door bouwers, actief in de B&U.

Vragen? Neem contact op!

Onze adviseur Wim Schaak helpt je graag verder.

Wim Schaak

Adviseur dienstverlening

Goed om te weten

Bijzonderheden

 • Optionele extra dekking voor ontwerp- en maatvoeringsrisico.
 • Verlengde verzekerde onderhoudstermijn tot 60 maanden mogelijk.
 • Dekking voor gevolgschade eenvoudig mee te verzekeren.

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend  Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke ledengroep verzekeringen.