Bouwend Nederland Ontwerpverzekering

De oplossing voor ontwerprisico’s in de bouw

  • Samen ontwikkeld met verzekeringsmakelaar Aon
  • Advies door ontwerpspecialisten
  • Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting en bedrijfsschade

Let op:

Het Bestuur van Bouwend Nederland heeft de samenwerking met Aon per 31 december 2023 beëindigd. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in deze mantel kan sluiten na 31 december 2023.

 

Een goed ontwerp is essentieel voor het starten van een bouwproject. Fouten in de ontwerpfase kunnen leiden tot problemen met de bouwconstructie met mogelijk grote financiële gevolgen voor jouw bedrijf. Maar hoe dek je deze risico’s het beste af als aannemer? Met de ontwerpverzekering van Bouwend Nederland!

Voor deze verzekeringsvorm ontwikkelde verzekeringsmakelaar Aon de Bouwend Nederland Ontwerpverzekering. Deze verzekering dekt je ontwerprisico’s af en is aanvullend op eventuele andere verzekeringen, zoals de AVB- en CAR- verzekering. De ontwerpspecialisten van Aon maken graag een afspraak met je om je te informeren en adviseren over je risicomanagement en het in kaart brengen en verzekeren van de mogelijke ontwerprisico’s. 

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland. De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze verzekering via Aon.

Samenwerking met Aon

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. Aon is een betrouwbare risicoadviseur die kritisch en onafhankelijk meedenkt waardoor je bouwprojecten adequaat verzekerd worden. Je kunt rekenen op volledige begeleiding en advisering door een team van specialisten. De adviseurs van de afdeling Bouw bieden je heldere analyses die inzichtelijk maken welke risico's je onderneming loopt. Vanzelfsprekend zorgt Aon voor een deskundige schadeafhandeling waarbij het onderhandelen met verzekeraars en het incasseren van de schade een vast onderdeel is.

Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland. 

De voordelen op een rij

  • Geen eis materiële schade (bijvoorbeeld niet voldoen aan Bouwbesluit).
  • Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting en bedrijfsschade.
  • Dekking voor inlooprisico.
  • Advies door ontwerpspecialisten.

Goed om te weten

Bijzonderheden

  • De verzekering is bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijke ontwerpomzet. 
  • Voor het kleinbedrijf zit er in de Bouwend Nederland CAR-verzekering een aanvullende, optionele dekking voor ontwerp- en maatvoeringfouten. 
  • Deze dekking speelt automatisch en flexibel in op je ontwerprisico’s.

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.