WIBON Helpdesk

Krijg de begeleiding die jij nodig hebt, ontvang advies van gespecialiseerde experts

  • Gratis eerstelijns telefonische ondersteuning
  • Tweedelijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage
  • Hulp bij selecteren van principiële zaken

De Bouwend Nederland WIBON Helpdesk ondersteunt jou bij kabel- en leiding- schadeclaims met een principieel karakter. Het gaat daarbij over juridische discussiepunten die grote impact hebben op de dagelijkse schaderegelingspraktijk en in brede zin belangrijk zijn voor de leden. Hiermee worden voor de leden positieve uitspraken gecreëerd.

In samenwerking met gespecialiseerde experts en advocaten zorgt onze partner Aon voor de begeleiding die jij nodig hebt. Zo nodig voeren wij zelfs verweer tot en met de Hoge Raad en voorkomen wij dat buitenproportionele situaties in stand worden gehouden.

De helpdesk biedt je de eerste- en tweedelijns ondersteuning.

Eerstelijns ondersteuning

Telefonische beantwoording van vragen met betrekking tot schadeclaims in het licht van de WIBON en CROW 500-richtlijn, interpretatie van de verplichtingen vanuit de WIBON en uitleg over gedrag en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in de keten.

Tweedelijns ondersteuning 

Inhoudelijke behandeling van kabel- en leidingschadeclaims op de aannemer met een principieel karakter. De WIBON Helpdesk voert verweer richting netbeheerders. Blijkt aansprakelijkheid niet af te houden? Dan krijgt je daarover uitleg en een betalingsadvies.

Samenwerking met Aon

Voor deze door de bouw ontwikkelde verzekeringsmantel werken wij samen met verzekeringsmakelaar Aon. 

Let op: per 31 december 2023 eindigt de samenwerking met Aon. 

De voordelen op een rij

  • Gratis eerstelijns telefonische ondersteuning.
  • Tweedelijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage.
  • Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen.
  • In een (na akkoord van Bouwend Nederland) te voeren procedure in principiële zaken, betaalt Bouwend Nederland de advocaatkosten.

Heb je vragen? Stel ze gerust.

Wil je meer weten over dit ledenvoordeel en de mogelijkheden die WIBON Helpdesk je kan bieden? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop of bel direct naar 088-3 434 519. Stel je vraag

Twijfel je nog?

Zo beoordelen andere leden de dienstverlening van Aon

Lees de reviews

Goed om te weten

  • Eigen bijdrage Tweedelijns bedraagt € 250,- (€ 100,- deelnemer van BNL Inframantel). 
  • Vanuit de Helpdesk vindt geen reguliere schadebehandeling plaats. 
  • Bekijk de handreiking graafschade voor jouw rol in het graafproces op www.bouwendnederland.nl/graafschade.

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.