Contactgroepen

Afbeelding Contactgroepen

Bouwend Nederland heeft diverse contactgroepen om medewerkers van lidbedrijven te verbinden. Hieronder lees je wat die contactgroepen inhouden, wie vanuit de regio de contactpersoon is en welke bijeenkomsten wanneer georganiseerd worden.

Contactgroep Financiën

De Contactgroep Financiën is de contactgroep voor controllers, treasurers en administrateurs, werkzaam bij de lidbedrijven van Bouwend Nederland. De werkomgeving van controllers, administratief medewerkers en andere financiële experts is sterk in beweging. Vanuit je financiële en bedrijfsmatige expertise heb je een belangrijke rol bij de implementatie van veel veranderingen en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Blijf in control en laat je inspireren voor je dagelijks werk! De groep behandelt onder meer jaarverslaggeving, pensioen en fiscale actualiteiten. De groep komt twee keer per jaar bijeen en behandelt allerhande actuele ontwikkelingen. Men laat zich desgewenst informeren door onze beleidsmedewerkers. Een belangrijk gedeelte van de activiteiten bestaat uit de voorbereiding van de twee landelijke bijeenkomsten. Ook vindt er afstemming plaats van de regionale activiteiten. In bijzondere gevallen wordt het bestuur van Bouwend Nederland, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd over aangelegenheden die de financiële bedrijfsvoering betreffen.

Contactgroep Personeel

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in een andere rol degene die zich met personeelszaken bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Bijeenkomsten Regio Oost 2022

Financiën (15.00 tot 17.00):

  • Dinsdag 8 maart (HNK Apeldoorn)
  • Dinsdag 11 oktober (HNK Apeldoorn)

Operationele HR-sessies (allen van 15.00 tot 17.00):

  • Dinsdag 8 februari Almelo (Bouwmensen Almelo)
  • Donderdag 10 februari Oosterbeek (ReVaBo Oosterbeek)
  • Dinsdag 15 februari Zwolle (Van der Valk Zwolle)
  • Dinsdag 20 september Almelo (Bouwmensen Almelo)
  • Donderdag 22 september Oosterbeek (ReVaBo Oosterbeek)
  • Dinsdag 27 september Zwolle (Van der Valk Zwolle)

Strategische HR-sessies (ochtend + lunch):

  • Vrijdag 10 juni (Van der Valk Apeldoorn)
  • Vrijdag 9 december (Van der Valk Apeldoorn)

Wat kost deelname?

Deelname aan een contactgroep is gratis en valt onder het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

Contactpersoon

Mayra Schoolen

Adviseur Sociale Zaken Regio Oost
Telefoon: 055-3686868 
Stuur Mayra een e-mail