Pensioenfonds BPFV

De zorg voor het pensioen in de vlakglasbranche is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (kortweg BPFV). Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is verplicht voor de hele bedrijfstak. Vanaf het moment van in dienst treden nemen medewerkers in de vlakglasbranche deel aan het pensioen van de Stichting BPFV. Meer weten over de pensioenregeling van Bouwend Nederland vakgroep GLAS? Ga naar www.bpfv.nl

STOOV

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV) is in 1991 opgericht door Vakgroep GLAS, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten. Directe aanleiding was de groeiende behoefte aan geschoold personeel. De eerste activiteiten van het fonds bestonden dan ook uit het ontwikkelen en uitvoeren van vaktechnische cursussen. In de loop der jaren is dit aanbod voortdurend uitgebreid, ook met cursussen op andere vakgebieden.

Met ingang van 1 januari 2005 voert STOOV niet meer zelf scholing uit, maar wordt dit uitbesteed aan erkende opleiders. Daardoor kan STOOV zich nog beter richten op haar rol als scholingsfonds. Belangrijke taken van het STOOV-fonds zijn:

  • het innen van de verplichte afdracht aan het fonds; 
  • het uitkeren van (scholings-)subsidies;
  • het financieren van projecten die ten goede komen aan de vlakglasbranche.

Meer weten? Ga naar www.stoov.nl

Kenniscentrum Glas

Kenniscentrum Glas is makelaar in glaskennis en het merkonafhankelijke platform voor de professionele markt. Nadruk ligt daarbij op informatie over normen en richtlijnen, toe te passen soorten glas en productkennis. Dit alles wordt aangeboden aan alle branches en beroepsgroepen die direct of indirect met vlakglas te maken hebben. Dus bijvoorbeeld architecten, aannemers, gevelbouwers, schilder- glaszetters, controlerende instanties etc. Vanzelfsprekend is Kenniscentrum Glas ook leverancier van kennis voor de glasbranche zelf.

Kenniscentrum Glas biedt een breed pakket aan producten en diensten zoals bijvoorbeeld: scholing en training, seminars, workshops, technische documentatie en technisch advies. Ook via de digitale kennisbank wordt informatie aangeboden.

In opdracht van de Vakgroep GLAS verzorgt Kenniscentrum Glas de technische portefeuille. De ontwikkeling van normen en richtlijnen neemt daarin een centrale plaats in. Namens de Vakgroep GLAS is Kenniscentrum Glas dan ook in veel technische commissies en werkgroepen actief.

Uw kunt bij Kenniscentrum Glas onder andere terecht voor de volgende zaken

Meer weten? Ga naar www.kenniscentrumglas.nl.

Vlakglas Recycling Nederland

Vlakglas Recycling Nederland (VRN) is een initiatief van Vakgroep GLAS en de Nederlandse Glas Federatie (NGF) om op een verantwoorde manier vlakglasafval in te zamelen en te recyclen. Vlakglas is de verzamelnaam voor de verschillende soorten glas die gebruikt worden in de woning- of utiliteitsbouw. Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. De stichting Vlakglas Recycling Nederland zet zich in voor het systematisch verzamelen en recyclen van dit afval. Door vlakglasafval gescheiden van ander bouwafval te verzamelen en te recyclen wordt het milieu gespaard. Niet alleen wordt er minder afval gestort, er wordt eveneens minder energie verbruikt. De productie van nieuw glas uit glasscherven verbruikt minder energie dan de productie uit de originele grondstoffen zand en soda.

Voor u als ondernemer

Als ondernemer in de glasbranche heeft u natuurlijk te maken met vlakglasafval. Vlakglas Recycling Nederland biedt hiervoor dé oplossing.

Inzamelpunten
Breng uw vlakglasafval naar een inzamelpunt van Vlakglas Recycling Nederland. Veel vlakglasafval? Dat kunt u naar een op- en overslagpunt brengen. Kijk op www.vlakglasrecycling.nl en klik op de optie 'Inzamelpunten'. Er is vast een inzamelpunt bij u in de buurt.

Container
Wilt u het vlakglasafval zelf inzamelen? Op uw eigen terrein of bij een renovatieproject op locatie? Dat kan. Op aanvraag levert Vlakglas Recycling Nederland een container, waar u het vlakglasafval in kunt verzamelen. Bel Vlakglas Recycling Nederland voor de mogelijkheden en tarieven* via 088 – 567 88 20 of mail naar info@vlakglasrecyling.nl.

  • Leden van Vakgroep GLAS krijgen 30% korting op de huur van een container bij projecten op andere locaties
  • Leden van Vakgroep GLAS krijgen 100% korting op de huur van een container op eigen locatie

Schoon vlakglasafval
Vlakglas Recycling Nederland adviseert hoe u op een veilige manier, schoon vlakglasafval in kunt inzamelen.

Vlakglas Recycling Nederland zamelt al het vlakglasafval in, om het vervolgens te laten recyclen. Vlakglas Recycling Nederland accepteert alleen schoon vlakglasafval. Omdat alleen van schoon vlakglasafval, nieuw glas gemaakt kan worden. Meer informatie kunt u vinden op www.vlakglasrecycling.nl.  

Glass for Europe

Glass for Europe is de branchevereniging voor Europese producenten van vlakglas. Glass for Europe heeft vier leden: AGC Glass Europe, de NSG-groep, Saint-Gobain Glass en Sisecam-Trakya Cam en werkt samen met Guardian. In totaal zijn er meer dan 16.000 mensen werkzaam voor deze bedrijven in de Europese Unie. Van de 58 Europese floatovens zijn er 52 in het bezit van deze vijf bedrijven. Gezamenlijk zijn de bedrijven verantwoordelijk voor 90% van de vlakglasproductie in Europa.

Vakgroep GLAS werkt nauw samen met Glass for Europe, met name op het gebied van de nationale en internationale belangenbehartiging van vlakglas en de glasbranche. Glass for Europe beschikt over een uitstekend netwerk in Brussel en de vijf bedrijven beschikken over veel data over vlakglas en de glasbranche in het geheel. Regelmatig worden er interessante rapporten gepubliceerd met daarin de visie van Glass for Europe op Europese regelgeving, glas en duurzaamheid, productregelgeving, normen etc.

Download hier de brochure van Glass for Europe en Vakgroep GLAS

www.glassforeurope.com

Overige partners

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS heeft diverse partners. Bij het Pensioenfonds BPFV en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de vlakglasbranche (STOOV) is Vakgroep GLAS als CAO-partij vertegenwoordigd in het bestuur. Ook bij het Kenniscentrum Glas en Vlakglas Recycling nederland zijn leden van de Vakgroep GLAS vereniging nadrukkelijk vertegenwoordigd in het bestuur.