Algemene Verordening Persoonsgegevens

Internet of Things, digitalisering

Vanaf 25 mei 2019 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor alle bedrijven en organisaties betekent dat werk aan de winkel om bedrijfsprocessen 'AVG-proof' te maken. U dient tegen het licht te houden waar en waarom u persoonsgegevens in uw bedrijf verwerkt.

Ook zult u, net als iedere andere organisatie:

  • een beleid moeten formuleren, documenteren en onderbouwen voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de AVG
  • registers moeten bijhouden van de verwerking van persoonsgegevens
  • een procedure voor datalekken moeten vaststellen
  • betrokken moeten informeren en vragen om toestemming
  • afspraken moeten maken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers over (de medeverantwoordelijkheid voor) gegevens en privacy

Afhankelijk van de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico's zult u ook:

  • een gegevenseffectbeoordeling moeten uitvoeren
  • een functionaris gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen

Onderstaande handleiding is gericht op Glas Branche Ondernemingen en geeft op hoofdlijnen informatie over de verplichting van de AVG en hoe u daar in de praktijk invulling aan kunt geven.

Download hier de Handleiding AVG - april 2018