Bouwen architectenbureaus door in coronatijd?

dinsdag 16 juni 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Afbeelding Bouwen architectenbureaus door in coronatijd?

Volgens Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) hebben architecten het zwaar door de coronacrisis, maar uit de sector komen ook succesverhalen. Doorbouwen is mogelijk als architecten proactief te werk gaan.

In maart moest de hele economie omschakelen naar lock downmodus. De tekortkomingen van de publieke ruimte en onze werkplekken werden snel duidelijk; het is vaak niet mogelijk anderhalve meter afstand te houden in parken, stadscentra of kantoortuinen. Aan architecten de belangrijke taak om de gebouwde omgeving coronaproof te maken, maar komen zij de crisis wel door?

Wisselend beeld

Architectenbranchevereniging BNA meldde in april dat 62% van de bureaus onvoldoende opdrachten krijgt. Volgens BNA vindt er een sectorbrede stagnatie plaats in de huidige en nieuwe opdrachten. Maartje Luisman, stedenbouwkundige en directeur SVP architectuur en stedenbouw hoort daarover wisselende geluiden: "Bij sommige bureaus loopt het inderdaad terug, maar bij ons zie ik gelukkig een ander beeld. Wij zijn zelfs aan het uitbreiden en zien veel nieuwe opdrachten komen. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel." Luisman wijt dit succes vooral aan de bereidheid van betrokken partijen om actief mee te denken. "Iedereen in de branche doet erg zijn best om te zorgen dat werk doorgaat. Overheidspartijen, zoals gemeenten, helpen ook een handje door projecten naar voren te halen." Luisman zegt dat dit de reden was dat ze nieuwe mensen heeft aangenomen. "Juist door de coronacrisis moeten we opletten dat de werkdruk voor ons bestaande personeel niet te hoog wordt. Zolang de opdrachten binnen blijven komen, kunnen we de extra mankracht goed gebruiken."

Niet bang zijn

Erik Schotte, partner bij LIAG architecten en bouwadviseurs, herkent zich in het beeld dat zijn collega schetst. "Ons werk gaat lekker door en ook wij zijn ons personeelsbestand aan het uitbreiden. Het is zaak met goede moed door te gaan. We moeten niet in angst leven voor een eventuele klap na de zomer, die er misschien niet komt." Luisman vindt dat de crisis voor architectenbureaus goed op te vangen is, mits ze er zelf ook wat aan doen. "Wij zijn vanaf dag één proactief geweest naar onze opdrachtgevers toe, omdat we gelijk doorhadden dat projecten stil komen te liggen. We hebben met een communicatiebureau een manier gevonden om digitaal door te gaan met samenwerken in coronatijd." Proactief of niet, volgens Luisman wil niet iedere opdrachtgever doorgaan met bouwen. "Sommige klanten willen liever even wachten, maar we hebben hen duidelijk gemaakt dat 'even' mogelijk heel lang gaat duren."

Progressief in gedachten

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM, pleitte op het blog van BNA voor een meer flexibele organisatie in de architectensector. De branche is volgens hem nog iets te conservatief. "We zijn progressief in gedachten, maar soms conservatief in handelen", meent Schotte. "Dat komt omdat er bij een bouwproject nog veel meer belangen komen kijken dan alleen wat de architect wil." Het kantoor van Schotte kan hun meer vooruitstrevende ideeën kwijt in ontwerpvisies, zoals 'Stad van de Toekomst' van BNA. Luisman: "Opvallend genoeg sluiten de plannen die we toen maakten goed aan bij de huidige situatie. Het ging om het in contact brengen van de stad met het platteland, meerdere stadskernen in plaats van één en goede verbindingen. Dat is allemaal ook nodig voor onze coronaveiligheid".

Meer weten? Luister dan de uitzending van BNR Bouwmeesters van 15 juni terug over 'De toekomst van onze ontwerpen' of bekijk het overzicht van alle uitzendingen. Voor meer informatie over de coronacrisis gericht op de bouw- en infrasector, bezoek je het dossier over de coronacrisis met veelgestelde vragen en praktische informatie.