• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Pleidooi woningbouwalliantie: geef economie impuls met investeringen in woningbouw

Pleidooi woningbouwalliantie: geef economie impuls met investeringen in woningbouw

donderdag 18 juni 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Afbeelding Pleidooi woningbouwalliantie: geef economie impuls met investeringen in woningbouw

Nederland moet zich de coronacrisis uit investeren. De behoefte aan betaalbare, duurzame en comfortabele woningen is groot. Meer dan 330.000 woningen komen we tekort en de werkvoorraad is onvoldoende om dat tekort in de komende jaren in te lopen. De bouw van betaalbare woningen in duurzame woongebieden is daar bij uitstek het middel voor en biedt bovendien de kans belangrijke maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Een woningbouwalliantie bestaande uit G40, Vereniging van Grondbedrijven (VVG), VEH, Woonbond, Bouwend Nederland, Aedes, Vernieuwde Stad, NVM, BNA, NL-Ingenieurs, Techniek Nederland, NVTB, IVBN, NVB-Bouw, Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA (AFNL), Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en NEPROM biedt hiervoor op donderdag 18 juni een pleidooi aan aan de woordvoerders Bouwen en Wonen van de Tweede Kamer.

Handen ineen voor forse impuls

Zoals beschreven in het pleidooi met de titel 'De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw!' wil de Woningbouwalliantie met het Rijk de handen ineenslaan en de woningbouw benutten om de Nederlandse economie en ons woon- en leefklimaat een forse impuls te geven. Door een forse investeringsimpuls in de woningbouw in combinatie met het in gereedheid brengen van een maatregelenpakket gericht op vraagondersteuning, kan de woningbouw in de komende jaren op een hoog niveau doorgaan, ook bij een eventuele afnemende investeringsbereidheid aan de kant van consumenten en ondernemers. Door dit op een duurzame, toekomstbestendige wijze te doen kan de woningbouw het instrument bij uitstek zijn om ons uit de economische crisis te investeren en tegelijkertijd bij te dragen aan het oplossen van andere grote maatschappelijke opgaven op het terrein van klimaat, energie en mobiliteit.

Kosten ruimschoots gecompenseerd

De kosten van dit investeringspakket worden ruimschoots gecompenseerd door besparingen op uitkeringen, grondopbrengsten en hogere belastinginkomsten. Het maatschappelijk rendement van anticyclisch investeren in de woningbouw is hoog: een groot aantal woningzoekenden kan in de komende jaren een betaalbaar onderdak worden geboden en de bouw van werkelijk toekomstbestendige, duurzame (woon)gebieden maakt een vliegende start. Groot maatschappelijk voordeel is ook dat ontwerp-, productie- en ontwikkelcapaciteit bij marktpartijen en lagere overheden in stand blijft en de woningproductie ook op langere termijn op niveau blijft.

De alliantie roept het Rijk op om de krachten te bundelen en dit investeringspakket tot een succes te maken.