• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid nu wettelijk geborgd

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid nu wettelijk geborgd

donderdag 2 juli 2020

Anne Fokke de Vries

beleidsasviseur materieel
Afbeelding Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid nu wettelijk geborgd

De Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (BWT) heeft eerder een richtlijn opgesteld waarin de veiligheidszone van bouw- en sloopterreinen worden bepaald. Deze richtlijn is inmiddels wettelijk geborgd.

Het Staatsblad heeft de borging bekend gemaakt op 23 juni 2020 in Artikel 1, sectie N. De borging is de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Wat houdt de richtlijn in?

De richtlijn ziet er met name op toe dat er voldoende ruimte om bouwwerken is, oftewel de bouwveiligheids- en hijszones. Bij ieder werk dient vooraf op grond van een matrix een afweging te worden gemaakt welke maatregelen getroffen moeten worden op grond van de richtlijn om een veilige omgeving te realiseren.

De Inspectie SZW gebruikte de richtlijn, die via deze link in te zien is, bij haar handhavingsbeleid. De Coördinator Omgevingsveiligheid is nog geen onderdeel van deze wijzigingen. Hierover vindt nog overleg plaats tussen Bouwend Nederland KOMAT en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.