• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Verhagen: Staat infrastructuur tikkende tijdbom, 2,4 miljard nodig voor onderhoud

Verhagen: Staat infrastructuur tikkende tijdbom, 2,4 miljard nodig voor onderhoud

vrijdag 24 juli 2020

Richard Massar

communicatieadviseur
Verkeer

Door de coronacrisis zien gemeenten hun uitgaven extra oplopen en inkomsten dalen. Dit leidt tot nog grotere tekorten. Bezuinigingen op onderhoud van wegen, fietspaden en bruggen lijken een gemakkelijke oplossing. Dat merk je niet meteen. Dit kan tot onveilige situaties en afsluitingen leiden. Kosten voor onderhoud lopen ook exponentieel op naarmate je onderhoud langer uitstelt. Maxime Verhagen pleit in AD daarom voor 1 miljard per jaar voor gemeenten en jaarlijks 1,4 miljard voor onderhoud aan rijkswegen. Deze investering leidt niet alleen tot behoud van onze infra, maar zorgt ook voor 10.000 extra banen!

Thuiszorg voor een oudere of een fietspad onderhouden?

Dan kies je natuurlijk voor de oudere, aldus Verhagen in het AD-artikel Veiligheid wegen in gevaar door geldgebrek: 'We zijn nog geen België en dat wil ik zo houden'. Het politieke hoofd van de wethouder gaat er af als die voor onderhoud kiest. Bouwend Nederland pleit daarom voor 1 miljard per jaar voor gemeenten geoormerkt voor uitgaven voor infrastructuur, in combinatie met een minimum onderhoudsniveau zoals de verplichte APK voor voertuigen. We willen dat iedereen zich veilig kan verplaatsen met het vervoermiddel van zijn keuze. Dat moet overal in Nederland op eenzelfde manier geborgd zijn, maar gemeenten zitten krap bij kas, 41% geeft aan te gaan bezuinigen op infra-uitgaven. Gemeenten zijn met 25% van totale infraproductie ook een belangrijke werkgever voor MKB-bedrijven.

Als 1,4 miljard niet komt, verdwijnen Nederlandse infrabouwers uit de markt

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft bij ongewijzigd beleid een tekort van 1-1,4 miljard per jaar voor de periode 2022-2025, exclusief het inlopen van uitgesteld onderhoud. Dat betekent een flink gat. Als het ministerie niet jaarlijks 1,4 miljard voor onderhoud aan rijkswegen vrijmaakt, gaan infrabedrijven failliet en raak je naast de werkgelegenheid ook de kennis kwijt. Dan word je in de toekomst afhankelijk van buitenlandse bedrijven voor je onderhoud.

De stikstofproblematiek moet opgelost worden

Door het ontbreken van een oplossing voor het stikstofprobleem kunnen veel van deze projecten nu niet doorgaan. "Ik roep het kabinet daarom ook op om fors te investeren in het terugdringen van de stikstofuitstoot en met stimuleringsmaatregelen te komen waardoor de infrasector versneld kan investeren in schoner bouwmaterieel.

Bedenk dat elke euro die je investeert in de bouw- en infrasector drie euro aan economische groei oplevert. Het is een investering die je dubbel en dwars terugverdient. Laten we ons daarom de coronacrisis uit investeren. De bouwsector is immers de locomotief die de economie versneld op gang krijgt."

Lees hier de berichtgeving over dit onderwerp bij AD, RTL Nieuws, Nu.nl, Cobouw, BNR, Kassa, The Post Online, Dagblad van het Noorden.