• Home
 • Actueel
 • Nieuws
 • Ambitie aardgasvrije woningen centraal op seminar Gebouwde omgeving

Ambitie aardgasvrije woningen centraal op seminar Gebouwde omgeving

donderdag 18 maart 2021
Duurzame woningbouw

Zo’n 8 miljoen gebouwen van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe kun je dat het beste aanpakken? Die vraag stond centraal tijdens het online event Under Construction - verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo'n 500 professionals en kandidaat-kamerleden kwamen op 11 maart samen om hierover in gesprek te gaan. De organisatie lag in handen van de partijen in het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, waar ook Bouwend Nederland deel van uitmaakt.

Rekenen aan een denkbeeldig land

Tijdens het plenaire gedeelte van ‘Under Construction’ leidde Van Poelgeest een discussie met Kajsa Ollongren (demissionair minister van BZK), Lot van Hooijdonk (wethouder van de gemeente Utrecht), Medy van der Laan (voorzitter van Energie Nederland) en Martin van Rijn (voorzitter Aedes, de vereniging van Nederlandse woningcorporaties), in een opmerkelijk format. Ze speelden een spel waarbij ze, in twee teams, beslissingen moesten nemen over het verduurzamen van 10 miljoen woningen in het fictieve Opperland. Met LEGO huizen die symbool stonden voor woningen gingen zij aan de slag met verschillende strategische keuzes: ga je de mensen in Opperland verleiden, ga je normeren, of kies je voor een aanpak waarbij woningen wijk voor wijk van het gas af gaan? Wordt het een warmtenet, all-electric of hybride? En op welke termijn voer je de maatregelen door?

Uitkomsten deelsessies

In tien parallelle deelsessies wisselden de deelnemers van gedachten over verschillende onderwerpen, uiteenlopend van groen gas, warmtenetten en woningisolatie tot hypotheekconstructies, centrale regie, opschalen en het dreigend tekort aan technici. Hieronder de belangrijkste boodschap die de deelnemers van de sessies mee naar huis namen.

 • Het Rijk moet sterkere regie voeren op de warmtetransitie via nationale programma’s en ondersteund met ruimere investeringsregelingen om de transitie haalbaar en betaalbaar te houden. De debaters geven daar hun eigen invulling aan.
  • Henri Bontenbal CDA: “Het verduurzamen van woningen moet effectiever: een stapsgewijze aanpak met isolatie, hybride gasketels en op termijn duurzaam gas moet veel meer aandacht krijgen”.
  • Fenna Feenstra SP: “Start met het beter isoleren van de slechtste woningen, hier moet de overheid collectief en sociaal financiële oplossingen voor bieden”.
  • Peter de Groot VVD: “Laat het initiatief bij de mensen die de investeringen moeten doen, de overheid moet daarbij eerder faciliteren dan sturen”.
      
 • De kandidaat-kamerleden zijn het allen eens dat meer helderheid nodig is in wet- en regelgeving om initiatieven van onderop meer ruimte te geven. Traditionele aanbestedingen op laagste kosten zetten nieuwe ontwikkelingen buitenspel. Zorg daarom voor meer experimenteer ruimte (VVD), faciliteer nieuwe initiatieven en stel als overheid garantiefondsen beschikbaar (SP) en geef lokale initiatieven een eerlijke kans (CDA). Zorg dat opdrachtgevers en marktpartijen elkaar makkelijker vinden zodat we sneller kunnen verduurzamen.

 • Om te zorgen dat de energie-infrastructuren straks niet de bottleneck gaan vormen voor de energietransitie, moeten overheden essentiële keuzen maken welke infrastructuren, waar en wanneer nodig zijn. Wettelijke belemmeringen moeten worden weggenomen in planologische besluitvorming en vergunningsprocedures. Stimuleer de markt om met slimme oplossingen te komen om vraag en aanbod van energie beter te balanceren en beloon dat. Alle kandidaat-kamerleden erkennen dat het technisch onderwijs op alle niveaus (MBO, HBO en WO) en stimulering van de arbeidsmarkt cruciaal zijn voor het slagen van de energietransitie. Er moeten hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt.

Achtergrond

Het Klimaatakkoord van 2019 omvat een aantal heldere ambities. Een ervan heeft betrekking op de gebouwde omgeving: voor 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen overige gebouwen van het aardgas af zijn. De uitvoering van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving ligt bij het Uitvoeringsoverleg. Voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving is Maarten van Poelgeest. “Het is een flinke uitdaging,” zegt Van Poelgeest, “want elk huis is verschillend, en er zijn veel verschillende stakeholders. De moeilijkste opgave is daarom het vinden van voldoende schaal. Een complexe opgave. Gelukkig hebben we nog veel tijd – maar we moeten wel nú aan de slag gaan.”

Meer weten? Lees het uitgebreide verslag terug op de website van het Klimaatakkoord!

Samen doorbouwen

Nederland staat voor grote uitdagingen. Hier sterker uitkomen, dat lukt ons niet alleen. Dat lukt alleen samen

Naar onze inzet voor de verkiezingen