• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Koninklijke Bouwend Nederland ondersteunt het Manifest Nationaal isolatieprogramma

Koninklijke Bouwend Nederland ondersteunt het Manifest Nationaal isolatieprogramma

Manifest maakt met 12 voorstellen snellere woningisolatie mogelijk

maandag 13 september 2021

Edgar van Niekerk

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding Koninklijke Bouwend Nederland ondersteunt het Manifest Nationaal isolatieprogramma

“Het Nederlandse isolatiebeleid moet op schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer”. Dat vinden ChristenUnie, CDA en GroenLinks. Op 13 september presenteerden zij het Manifest Nationaal isolatieprogramma met 12 concrete voorstellen om snellere, slimmere en sociale woningisolatie mogelijk te maken. Samen met brede maatschappelijke coalitie ondersteunt Koninklijke Bouwend Nederland dit programma omdat dit kan leiden tot de noodzakelijke versnelling van de energietransitie.

Het manifest en de 12 concrete voorstellen maken snellere, slimmere en sociale woningisolatie mogelijk. Vanuit de bouwsector maken wij ons hard voor een snelle verdere uitwerking van een beter isolatiebeleid. Van een tegoedbon/vouchers voor woningeigenaren tot isolatieteams die bewoners actief benaderen en ondersteunen, van beginnen met de slechtst geïsoleerde woningen tot een contingentenaanpak. Van het opleiden van vakmensen tot een langjarige stabiele programmatische aanpak met voldoende middelen, zodat gestaag en met investeringszekerheid voor ondernemers wordt toegewerkt naar een duurzaam Nederland met goed geïsoleerde woningen.

Bijna een jaar geleden werd met de aangenomen motie Segers/Klaver opgeroepen tot het opzetten van een Nationaal Isolatieprogramma. In aanloop naar de verkiezingen dit voorjaar deed Bouwend Nederland samen met een brede coalitie in een gezamenlijke position paper al de eerste concrete voorstellen hoe dit programma eruit moet zien.

Isoleren vliegwiel voor verdere versnelling

Maar het wil nog niet opschieten en het tempo moet heel snel omhoog, willen we de ruim 7 miljoen woningen in Nederland verduurzamen. Het isoleren van woningen én zorgen voor goede ventilatie zijn daarbij de eerste essentiële stappen die gezet kunnen worden. Daarmee krijgen bewoners gelijk meer wooncomfort, lagere energielasten door energiebesparing en dragen zo bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Isoleren is óók noodzakelijk voor de overstap naar duurzame energiebronnen en daarmee het vliegwiel voor versnelling van de bredere energietransitie.


Burgers verder aanmoedigen


Met een Nationaal Isolatie Programma moeten de Rijksoverheid en gemeenten het initiatief en de regie nemen om burgers aan te moedigen en ook in staat te stellen om aan de slag te gaan met woningverduurzaming. Een programmatische aanpak moet bewoners, woningeigenaren, gemeenten en bouw- en installatiebedrijven langdurig perspectief bieden. Slimme vraagbundeling stimuleert bovendien opschaling bij bedrijven. Alleen dan kunnen zij verder investeren, innoveren, mensen opleiden, plannen maken en uitvoeren.