• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Kabinet vermorst onnodig tijd en lost problemen Nederlanders niet op

Kabinet vermorst onnodig tijd en lost problemen Nederlanders niet op

dinsdag 21 september 2021
Afbeelding Kabinet vermorst onnodig tijd en lost problemen Nederlanders niet op

Het kabinet maakt de juiste analyse van de problemen van ons land. Bouwend Nederland stelt vast dat de maatregelen die vandaag gepresenteerd zijn onvoldoende zijn om de problemen van gewone Nederlanders op te lossen en de eigen ambities van dit kabinet waar te maken. Dat is echt onnodig. Een demissionair kabinet hoeft geen beleidsarme begroting te presenteren. Iedere regering moet namelijk doen wat in het belang van Nederland is. Dat wordt nagelaten.

Er zijn ongeveer 300.000 woningen tekort in ons land en het kabinet wil 900.000 woningen bouwen tot 2030. Hoewel het goed is dat de woningbouw gestimuleerd wordt zijn de vandaag gepresenteerde maatregelen niet toereikend om de woningbouw op het benodigde niveau te krijgen. Hier zijn drastischer maatregelen voor nodig zoals het afschaffen van de verhuurdersheffing, en meer geld om de woningbouwproductie te stimuleren op plekken waar dat nu nog niet rendabel is. Een nieuw kabinet zou weliswaar daarnaast meer centrale regie op de woningmarkt moeten realiseren maar de andere maatregelen kunnen nu al genomen worden

Ook de infrastructuur komt er op deze Prinsjesdag onnodig bekaaid vanaf. Goede infrastructuur is onmisbaar om al die nieuwe woningen te kunnen bereiken. De helft van de Nederlanders kan sowieso niet thuis werken en heeft goede verbindingen nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat constateert zelf dat er structureel 1 à 1,5 miljard euro tekort is om onze infrastructuur te onderhouden. Dat geld wordt niet vrijgemaakt. De gevolgen daarvan ondervinden we nu al. De Haringvlietbrug, een cruciale verbinding tussen Zeeland en Zuid-Holland, is door achterstallig onderhoud maar beperkt bruikbaar en zorgt voor veel overlast en economische schade. En er is geen geld om dat nu al te repareren. Dat is onnodig en niet in het belang van Nederland. Dat had het kabinet nu ook moeten aanpakken.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: ‘Ik ben blij dat er nu fors geld vrijgemaakt wordt voor de verduurzaming en de isolatie van woningen en gebouwen. Hier pleit Bouwend Nederland al jaren voor. Ik hoop wel dat er naast geld voor isolatie en energie infrastructuur ook geld wordt vrij gemaakt voor klimaatadaptieve maatregelen. De watersnood in Limburg toont het belang hiervan zonneklaar aan.’

Het is absoluut noodzakelijk om het stikstofprobleem nu op te lossen. Dit is nodig om woningbouw mogelijk te maken en te zorgen dat mensen naar hun huis kunnen komen met de auto, bus of fiets. Het is een randvoorwaarde voor nieuwe economische ontwikkelingen en om Nederland mobiel te houden. Daar is geen nieuw kabinet voor nodig. Hier kunnen we morgen mee beginnen. In de voorstellen die Bouwend Nederland heeft gedaan in samenwerking met boeren, milieupartijen en ondernemers is een versnelling van het terugdringen van de stikstofuitstoot mogelijk. Deze plannen zijn realistisch en kunnen reken op een breed draagvlak. Bouwend Nederland roept het kabinet dan ook op niet langer op de handen te blijven zitten. Los de problemen van gewone Nederlanders op en realiseer de eigen ambities. Dan bouwen we pas echt aan een beter land voor volgende generaties. Laat 2022 geen verloren jaar zijn!