Van Kessel Bronbemaling: Bemalen of Watermanagement?

Afbeelding Van Kessel Bronbemaling: Bemalen of Watermanagement?
donderdag 9 december 2021

Niet alleen een geliefd onderwerp van koning Willem Alexander, maar ook de afdeling Bronbemaling van Gebr. Van Kessel is hier dagelijks mee bezig. Al bijna 30 jaar! Een kennismaking met Van Kessel Bronbemaling.

Van Kessel Bronbemaling is een zelfstandig opererende afdeling van Gebr. Van Kessel en is onderdeel van Koninklijke VolkerWessels.

Hoe het begon

In 1992 heeft Gebr. Van Kessel de eerste stap gezet in de bemalingswereld. De eerste klus omvatte de aanleg van een pijpleiding in het noorden van Duitsland met een lengte van 100 kilometer. Hiervoor werd een nieuwe diepgraver gekocht en een bestaande machine werd omgebouwd van V-ploeg naar diepgraver. Ook werden er vijftig stuks nieuwe geluid gedempte bronbemalingspompen aangeschaft inclusief alle bijbehorende appendages.

Ontwikkelingen in de loop der jaren

Na het avontuur in Duitsland zijn er kleinere gasleidingwerken aangenomen in België. Deze verschillende projecten werden eind 1993 afgerond. In 1994 bestond de afdeling uit drie werknemers die de bemalingswerken uitvoerden. In die tijd beschikten zij nog over een oude bus en een tandemasser met hierop een bemalingspomp en 100 meter bemaling. Ook beschikten zij over een stalen spuitlans om de filters te plaatsen en een plopper om de bemaling, met behulp van een afsluiter, in te regelen. Er was destijds nauwelijks regelgeving. Daar is in de loop der jaren zeker verandering in gekomen. Tegenwoordig worden bemalingen merendeels met machines geïnstalleerd en worden de bemalings-installaties voorzien van digitale sensoren, besturings-units en systemen om de omgeving te monitoren om zo de grondwaterspiegel tot op de centimeter nauwkeurig in te regelen. Van Kessel Bronbemaling bestaat inmiddels uit twee vestigingen, 62 medewerkers en een pompenvloot met 600 pompen van 20 t/m 1.200 m³/u. Dit wordt ondersteund door moderne apparatuur en materieelstukken die continue verder ontwikkeld worden.

Terugblik: Gaspijpleiding onder de Westerschelde

Als het gaat om bemalen, dan kom je Van Kessel Bronbemaling overal tegen; kleinschalige, lokale en/of grootschalige complexe projecten. Een terugblik naar een uniek project van jaren geleden. Van Kessel Bronbemaling werkte mee aan het installeren van een gaspijpleiding onder de Westerschelde. Visser & Smit Hanab installeerde met behulp van twee horizontaal gestuurde boringen van ruim 1.350 meter en ruim 1.450 meter een 48" gaspijpleiding onder de Westerschelde voor de Nederlandse Gasunie. Bijzonder aan dit project in de Noord-Zuidroute is het tijdelijke werkeiland in de Westerschelde waar de 450 tons boring staat opgesteld. Van Kessel Bronbemaling werd ingevlogen om dit werkeiland te bemalen en te monitoren. Het betrof een werkeiland met een dubbele kuip, waarvan de binnenste tot twaalf meter beneden de Westerscheldebodem droog gehouden moest worden. Ook de buitenkuip diende stabiel te worden bemalen voor de constructieve werking van het gehele werkeiland. Natuurlijk ging Van Kessel deze uitdaging aan!

Wat waren de uitdagingen? Er waren voorafgaand aan de werkzaamheden weinig gegevens beschikbaar en daarom heeft Van Kessel een sondeerboot ingezet. Helaas bleek dit niet optimaal. Dit kwam doordat de grondlagen ter plaatse niet horizontaal opgebouwd waren, maar diagonaal en zelfs bijna 'afgleden' naar verticaal. Met een eigen team en een onafhankelijk bureau zijn er apart van elkaar berekeningen gemaakt en deze zijn aan elkaar gespiegeld. Totaal zijn 26 bronnen met een lengte van 25 meter geïnstalleerd, waarvan vier bronnen dienden als back-up. Alle bekabeling bij dit project is dubbel uitgevoerd; mocht er met een kabel iets gebeuren, dan blijft alles 'in bedrijf'.

Hoe kijken we terug? Voor Van Kessel Bronbemaling was dit een omvangrijke opdracht, omdat monitoring destijds nog in de kinderschoenen stond. Op dit project hebben zij veel geleerd over het optimaal omgaan met chloride-houdend bemalingswater en elektrische componenten. Ook was de werkplek uniek; midden op de Westerschelde, in een bouwkuip op twaalf meter onder de Westerscheldebodem! Na het project is er een gezamenlijke evaluatie gehouden met alle medewerkers die hieraan mee hebben gewerkt. Van Kessel heeft toen de vraag gesteld of iemand zich tijdens de werkzaamheden onveilig heeft gevoeld. Het antwoord was: geen minuut. Dat was een mooi compliment!

Het lidmaatschap bij de vakgroep

Sinds 2013 is Van Kessel Bronbemaling zeer content met het lidmaatschap bij de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer en leveren zij een bijdrage voor zaken als opleidingen, wetgeving, certificering (BRL SIKB 12000) en techniek. "Door de samenwerking vergroten wij kennis onderling waardoor risico’s aan de voorzijde en tijdens het project tot een minimum worden teruggebracht” zegt Hans Hoogerbrugge. Neem voor meer informatie contact op met Hans Hoogerbrugge, bedrijfsleider Van Kessel Bronbemaling.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer