• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Student ontwikkelt tool om circulariteit bij mkb'ers aan te jagen

Student ontwikkelt tool om circulariteit bij mkb'ers aan te jagen

Afbeelding Student ontwikkelt tool om circulariteit bij mkb'ers aan te jagen
maandag 7 februari 2022

Anne Kroot, student Business Innovation aan Avans Hogeschool, is bezig met het ontwikkelen van een innovatieve tool die mkb'ers kan helpen om circulariteit op gang te brengen in de bedrijfsvoering. Veel mkb'ers willen wel, maar weten vaak niet hoe. Deze tool moet die drempel weghalen. In dit artikel vertellen we hoe dit zit.

Dit is het derde artikel in een reeks waarin we onderzoeken en ervaringen van studenten uit andere studierichtingen dan Bouwkunde uitlichten. Lees hier het eerste artikel over duurzaam ondernemen en hier het tweede artikel over circulaire accounting. In BNL-3 uit 2021 hebben we ook aandacht besteed aan de hulp die Avans Hogeschool biedt aan mkb'ers bij duurzaamheidsvragen. 

Wat is het probleem?

Mkb'ers ervaren drempels om te starten met circulariteit. Men wil wel, maar weet niet hoe. Kroot besloot dit te onderzoeken. Ze mag haar onderzoek uitvoeren bij ICOO. Dit bureau inspireert ondernemers om aan de slag te gaan met duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. "Dit sprak mij enorm aan. Ik wil graag aan de slag met circulariteit en innovatie en ik houd ook van projectmatig werken." Voor het onderzoek gebruikte ze een onderzoeksmodel (genaamd 'Dinamo') waarin 'willen', 'moeten' en 'kunnen' centraal staan. Uit deze eerste onderzoeksfase, concludeerde ze onder meer dat de factoren externe noodzaak, timing, kennis en ervaring, de grootste rol spelen bij veranderingen. Die drempels zitten vooral bij de wet- en regelgeving, een onduidelijke visie naar een circulaire economie 2030/2050 en nog te weinig vraag naar circulair ondernemerschap uit de markt. Daarnaast zien mkb'ers een jungle aan initiatieven, maar missen concrete tools.

Onderzoek leidt tot bruikbaar product voor mkb

Anne doet niet alleen het onderzoek, maar gaat ook een werkend prototype van een praktische interactieve tool of app opleveren. Met de resultaten uit de eerste fase van haar onderzoek is ze namelijk aan de slag gegaan om een concept te ontwikkelen dat het mkb motiveert én drempels wegneemt.

Vervolgens heeft ze een aantal sectoren gekozen die vallen onder de transitieagenda. Dat zijn bijvoorbeeld mkb'ers in de bouw en infra, techniek en groensector. Ze onderzoekt de veranderbaarheid en veranderbereidheid van ondernemingen, wat circulariteit hen kan opleveren en welke initiatieven er al zijn. In deze afrondende fase van haar onderzoek richt ze zich op drie pijlers: ontdekken, inspiratie en activatie. Allereerst moeten mkb'ers zich bewust worden waarom circulair ondernemen zo belangrijk is. Dat kan een start zijn voor de gehele expeditie richting meer circulariteit in een sector. Ze is van mening dat bedrijven ook geïnspireerd moeten worden, bijvoorbeeld via inspiratiesessies. Als het gaat om activatie blijkt er nog wat te winnen. Ondernemers laten namelijk kansen laten liggen als ze zich (nog) niet bezighouden met duurzaamheid in het algemeen. Zij moeten dus geactiveerd worden. Met het onderzoek, de bewustwording ('we moeten er iets mee') en de tool/app worden de eerste stappen gezet om circulariteit een vast onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

Waardecreatie zorgt voor onderscheidend vermogen

Circulariteit in de bedrijfsvoering heeft niet alleen een financieel voordeel. Ook op materieel, intellectueel, maatschappelijk en ecologisch vlak is er een hoop winst te behalen. Ondernemingen maken zich er bovendien aantrekkelijk mee voor een nieuwe generatie werknemers. Die meervoudige waardecreatie vergroot het onderscheidend vermogen van bedrijven. Dat onderschrijven ICOO en Avans met de studie Business Innovation ook.

Wat houdt de studie Business Innovation in?

Anne Kroot is een van de vele studenten aan Avans Hogeschool in Den Bosch die de nieuwe studie Business Innovation volgt. De studie biedt studenten een creatieve vorm van bedrijfskunde waarin veel aandacht is voor de ontwikkeling en implementatie van veranderingen en innovaties. Anne koos na het mbo deze studie. "Ik zocht een combinatie van ondernemerschap en creativiteit waarin ik mijn interesse voor duurzaamheid ook kwijt kon. Ik zou in de toekomst graag bij een bedrijf willen werken met veel jonge creatievelingen."

'Blij met interesse in diversiteit van bouw en infra'

Petra Landmeter, verenigingsmanager voor Brabant Mid-West kwam met Anne in contact op de ledenbijeenkomst 'Meer dan geld verdienen met circulariteit' op 4 november 2021. De wrap-up van deze bijeenkomst vind je hier. "We zijn als branchevereniging verheugd dat studenten, uit andere richtingen dan Bouwkunde, de diversiteit van functies bij onze bouw- en infrabedrijven zien", aldus Landmeter.

Wil je ook meedoen?

Ben jij als bouw- of infrabedrijf ook bezig met verduurzaming? Heb je een onderzoeksvraag? Meld je dan aan voor dit project een stuur een mailtje naar Petra Landmeter, verenigingsmanager Brabant Mid-West of Karin Oomen, regioadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt. In elke regio heeft Bouwend Nederland zo'n adviseur. 

In een volgend artikel praten we met Don van Iterson en Saber Jouhri die zijn gestart met hun afstudeeropdracht. Zij gaan onderzoeken of de plannen voor een bouwhub in Tilburg haalbaar zijn.

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West