• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Zuid-Hollandse politici en bouwers zijn het eens: meer en slimmer bouwen

Zuid-Hollandse politici en bouwers zijn het eens: meer en slimmer bouwen

Afbeelding Zuid-Hollandse politici en bouwers zijn het eens: meer en slimmer bouwen
dinsdag 15 februari 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart organiseren we een aantal 'Bouwtafels'. Lokale politici en bestuurders praten met (infra)bouwers over de lokale opgaven, struikelblokken en oplossingen. Afdeling Duin- en Rijnstreek beet het spits af.

Er waren vijf deelnemers aan deze eerste Bouwtafel GR2022: Sander van Diepen, gemeenteraadslid D66 Leiden; Barend Tensen, gemeenteraadslid CDA Katwijk; Mark Niersman, directeur bouwbedrijf Niersman BV; Gerard Tuin uit Voorschoten, directeur infrabouwer gebr. Schouls BV uit Leiden. Onder leiding van voorzitter Hessel Heins-Wunderle, regiomanager Regio Randstad Zuid, tackelden ze drie thema's: woningbouw, infrastructuur en verduurzaming.

Wonen het thema van deze gemeenteraadsverkiezingen

Nog voor het thema goed en wel was ingeleid, legde Tensen al meteen de vinger op de gevoelige plek: "Wonen is hét thema van deze verkiezingen". Het thema werd vervolgens ingeleid met een video; een kort straatinterview met een burger op straat. De zaken die daarin naar voren kwamen, waren zeer herkenbaar voor de deelnemers. Het gebrek aan betaalbare woningen bijvoorbeeld. Beide raadsleden benadrukten dat er flink gebouwd gaat geworden in hun gemeenten en dat dat vooral ook in het betaalbare segment moet gebeuren, voor jongeren en starters. "Vergeet niet dat die straks ook willen doorstromen", reageerde Niersman. "Je zult dus in álle marktsegmenten moeten bouwen." Ook waarschuwde de woningbouwer voor het gebrek aan continuïteit bij gemeenten waardoor veel vertraging ontstaat. "Daar is zeker winst te behalen" gaf raadslid Tensen aan. "We willen zeker kijken naar het verkorten van procedures en inzetten op samenwerking met corporaties en bouwers. "Ook de mogelijkheid van tijdelijke woningen kwam ter sprake. Waar Tensen daar in Katwijk wel kansen voor ziet, gaf Van Diepen aan dat het wat hem betreft in Leiden niet de voorkeur heeft. "We zien meer in transformatie van kantoorgebouwen. Ook voor tijdelijke woningen moet de infra namelijk kloppen, dan kun je het beter in één keer goed doen." Gespreksleider Heins-Wunderle vatte de discussie vervolgens bondig samen: "niet alleen bouwen, bouwen, bouwen, maar vooral ook slim bouwen dus".

Meer woningen betekent meer auto's

Nieuwbouwwijken (Katwijk) of binnenstedelijke verdichting (Leiden), beiden zorgen voor druk op de infrastructuur. Meer inwoners betekent immers onherroepelijk meer verkeer, realiseren de twee raadsleden zich. Een dilemma, constateerde Van Diepen. "Mensen willen meer woningen, maar de toename van het aantal auto’s levert weerstand op." Tuin herinnerde aan de Vinex-wijken. "We moeten lessen trekken uit die tijd en ook kijken naar nu. Het toegenomen thuiswerken toont aan dat meer asfalt niet de enige oplossing is."

De infrabouwer wees ook op het onderhoud van infrastructuur en hoe dat onder druk staat. "Politici leggen liever wat nieuws aan dan dat ze geld vrijmaken voor onderhoud." In Leiden valt dat best mee, stelde Van Diepen. Als voorbeeld gaf hij de vernieuwde Centrumroute, waarmee tegelijkertijd een vergroeningsslag is geslagen. Tuin denkt echter ook aan kleinschalig onderhoud. "Tijdig onderhoud voorkomt veel renovatiekosten."

Emissieloos bouwen onder druk door vertraging in aansluitingen

De discussie over duurzaamheid spitste zich in eerste instantie toe op de vraag hoe je bewoners en verhuurders kunt stimuleren woningen te verduurzamen. Gemeenten moeten daar absoluut een steentje aan bijdragen, vond Tensen. Niersman reikte de helpende hand. "Zet er aanjaagteams op die goede voorlichting kunnen geven en zorg voor bereikbare loketten voor subsidies en techniek. Schakel daarbij vooral de bedrijven in, want die hebben de kennis."

Ook de energie-infrastrucuur kwam ter tafel. Zowel Niersman als Tuin kwamen met voorbeelden van problemen door gebrek aan netcapaciteit. Vertraging bij bouwprojecten doordat aansluitingen niet kunnen worden gerealiseerd; bouwplaatsen die geen aansluiting kunnen krijgen waardoor het gewenste emissieloos bouwen onder druk komt te staan. "Het is een regionaal problemen wat gemeenten gezamenlijk en in overleg met elkaar moeten aanpakken’, drukte Niersman de raadsleden op het hart.

Hessel Heins-Wunderle regiomanager regio randstad zuid