• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Marktdag Infra vol inspirerende sessies over duurzaamheid en innovatie

Marktdag Infra vol inspirerende sessies over duurzaamheid en innovatie

Afbeelding Marktdag Infra vol inspirerende sessies over duurzaamheid en innovatie
donderdag 7 april 2022

Duurzaamheid en innovatie: deze twee belangrijke thema’s in de infrabouw stonden centraal bij de Marktdag Infra van de regio Randstad Zuid, die na meermaals te zijn uitgesteld op donderdag 31 maart eindelijk doorgang kon vinden. De Marktdag vond plaats in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam op het hoofdkantoor van Bouwend Nederland in Zoetermeer.

In het eerste deel van de bijeenkomst werd er stilgestaan bij duurzaam aanbesteden. Jos van Alphen gaf namens Bouwend Nederland een presentatie over de top-25 meest duurzame aanbesteders en wat we daarvan kunnen leren. Ronald de Bruijn en Mirza Milosevic gingen vervolgens in op de duurzaamheidsambities van de Provincie Zuid-Holland, waaruit bleek dat de Provincie meer ruimte wil bieden aan innovatie en zich wil gaan richten op meer innovatief partnerschap.


‘Niet druk, maar durf!’

Onder leiding van dagvoorzitter Jaap de Koning gingen de Provincie, de Gemeente Den Haag, het Havenbedrijf en BNL vervolgens met elkaar -en de zaal- in gesprek aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. Vooral de stelling ‘Zonder druk van de overheid innoveert de markt niet’ maakte bij de deelnemers veel los. Al meteen werd er vanuit de zaal aangegeven dat niet ‘druk’ maar ‘durf’ vanuit de overheid en opdrachtgevers voor innovatie noodzakelijk is -en dat het daar nogal eens aan ontbreekt. Ook hoe de prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de noodzaak om te innoveren beïnvloedt kwam nog even aan bod, maar de belangrijkste boodschap van het panelgesprek was toch wel dat de marktpartijen graag wat meer ruimte willen krijgen van opdrachtgevers om te innoveren. “Pas als jullie ons de ruimte durven te geven, kunnen we echt gaan innoveren”, aldus een bouwer tegen het panel.


Duurzame ambities

Met deze boodschap in het achterhoofd begon het tweede deel van de Marktdag, waarin de provincie, gemeente en het Havenbedrijf vertelden over hun duurzaamheidsambities, soms gericht op specifieke projecten, soms gericht op de algemene duurzaamheidskoers. Daarbij besteedden Taco Heins en Arjan van der Put namens de provincie speciale aandacht aan 2-fasecontracten, het onderhoud van beweegbare kunstwerken en de aanbesteding van de Rijnlandroute en de Europaweg. Het Havenbedrijf Rotterdam nam bij monde van Annemagreet Schouten de deelnemers mee in haar ambities om het brandstofverbruik met 46% te verlagen en hoe ze op een innovatieve manier nieuwe kademuren willen realiseren. Namens de Gemeente Den Haag ging Ibolya Csanádi in op het onderwerp klimaatadaptatie en hoe ze Den Haag -de stad met de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland- met het oog op klimaatverandering leefbaar willen houden.


‘Fijn om elkaar weer in het echt te zien’

Naast het inhoudelijke programma bood de Marktdag de deelnemers en sprekers ook de ideale mogelijkheid om elkaar na bijna twee jaar coronamaatregelen weer eens informeel te ontmoeten. Tijdens de lunch, de pauze en de borrel maakten de aanwezigen van de gelegenheid gebruik om uitgebreid kennis met elkaar te maken en werden er driftig visitekaartjes uitgewisseld. Men vond het bijzonder fijn om elkaar weer in levende lijve tegen te komen en ook de sprekers vonden het een verademing om weer echt voor een groep te mogen staan.

Verder lezen?

Meer weten over duurzaamheid en innovatie? Kijk op onze themapagina innovatie, onze themapagina duurzaamheid, de website van De bouw maakt het slim en dit artikel over innovatie bij infra-aanbestedingen.

 

 

Job van den Broek adviseur markt & overheid