• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Nieuw borgingsprotocol helpt bij brandveiligheid gevels nieuwbouw

Nieuw borgingsprotocol helpt bij brandveiligheid gevels nieuwbouw

Afbeelding Nieuw borgingsprotocol helpt bij brandveiligheid gevels nieuwbouw
woensdag 20 april 2022

Onlangs heeft het Ministerie van BZK het Borgingsprotocol brandveiligheid gevels uitgebracht. Het protocol is zowel te gebruiken door gemeenten als door bouwende- en ontwerpende partijen. Met het protocol kan de brandveiligheid van een gevel in iedere fase van het bouwproces worden beoordeeld, van ontwerp tot en met oplevering. Het is in samenspraak met Bouwend Nederland en de VBWTN opgesteld. Je kunt het protocol hieronder downloaden.

Het protocol is zowel te gebruiken door gemeenten als door bouwende- en ontwerpende partijen. Het protocol bevat handvatten voor het signaleren van risico’s in het ontwerp en tijdens de uitvoering. Hierbij is en een generieke set beheersmaatregelen gegeven om deze risico’s te ondervangen. Het gaat hierbij om de inhoudelijk beoordeling van een bouwplan vanaf het eerste ontwerp tot en met de gereedmelding van het bouwwerk. Dit protocol kan dus zowel worden benut tijdens de ontwerpfase, de vergunning fase, de bouwfase als bij de beoordeling van het eindresultaat. Er is een globaal proces geschetst waarbij per fase van het bouwproces duidelijk is wat (bijvoorbeeld tekeningen) er op welke manier beoordeeld moet worden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Het rapport bevat een beschrijving van een (model-)borgingsprotocol en de overwegingen bij de totstandkoming daarvan. Het borgingsprotocol is gebaseerd op een risico-inventarisatie. Met name het signaleren van die risico’s is interessant en voor velen nog lastig. Het uiteindelijke risiconiveau wordt  daarom niet bepaald door alleen kenmerken van de gevel maar ook van het gebouw als geheel. Dit omdat niet alleen de gevel zelf, maar ook wat er achter de gevel aanwezig is gevolgen heeft voor de ontwikkeling en de gevolgen van een gevelbrand.

Met gerichte vragen kan iedereen die aan de regels van het Bbl toetst, de projectspecifieke risico’s inzichtelijk maken. Ook de afwezigheid van benodigde bepaalde informatie voor de inhoudelijke toetsing kan leiden tot risico’s. Beheersmaatregelen voor deze risico’s zijn kunnen zijn gericht op het uiteindelijk wel beschikbaar komen van deze informatie, maar ook op bijvoorbeeld specifieke controles op de bouwplaats.

Download hier het Borgingsprotocol brandveiligheid gevels