Vragen over arbeidszaken?

Snel en kosteloos advies door de specialisten van Bouwend Nederland

Afbeelding Vragen over arbeidszaken?
woensdag 25 mei 2022

Meer dan 1500 ondernemers hebben dit jaar al vragen over arbeidszaken in de bouw en infra aan Advies voorgelegd. Begrijpelijk, want de regels zijn niet altijd makkelijk te doorgronden. “Ze veranderen ook nog eens voortdurend. Weet je het even niet, neem dan contact op met ons”, zegt adviseur Gerard Werkhoven.

Onder arbeidszaken vallen alle regels die te maken hebben met lonen en arbeidsvoorwaarden in de bouw, zoals cao, arbeidsrecht, sociale zekerheid, ketenaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden. De adviseurs van Bouwend Nederland Advies verduidelijken de regels, zodat je weer snel en vol vertrouwen verder kunt.

Eerstelijnsadvies

Bel of mail je met een vraag, dan krijg je te maken met Gerard of een van zijn drie collega’s. "Voor vragen die wij makkelijk telefonisch of per e-mail kunnen beantwoorden, ons eerstelijnsadvies, hoef je niets te betalen", zegt Gerard. "Moeten we echt tijd steken in jouw antwoord en dingen uitzoeken, tweedelijnsadvies noemen we dat, dan rekenen we een uurtarief van € 135, veel minder dan tarieven van juridische adviseurs of advocaten."

Vijf thema’s

Gerard en zijn collega’s komen dagelijks vijf populaire thema’s tegen. "Het gros van de vragen gaat over het toepassen van de cao: hoe werkt het met overwerk en toeslagen, op welk loon heeft iemand recht? Het tweede thema is arbeidsrecht. Het gaat meestal over contractvormen, maar ook over wat je moet doen bij ontslag en bij een transitievergoeding." Het derde thema is ketenaansprakelijkheid. "Ook hier wil een hoofdaannemer geen fouten maken. Daarnaast gaat het vaak over sociale zekerheid: wat kun je doen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, of re-integratie? Tenslotte krijgen we veel vragen over arbeidsomstandigheden. Over veiligheidsregels en veiligheidsmiddelen, dat soort zaken."

Gratis gids met uitleg

Veel ondernemers weten de specialisten van Advies te vinden. Gerard: "Wetgeving blijft veranderen. Daarom blijven wij aandacht schenken aan lonen en arbeidsvoorwaarden. Wij geven jaarlijks de gratis special Lonen en arbeidsvoorwaarden uit, met onze uitleg over de nieuwste regels. Je download de gids via onze website."

Trainingen

Gerard is ook trainer aan BNL Academy. Hij geeft de training 'Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden in de praktijk'. "Hier koppelen we de stof aan de eigen bedrijfspraktijk" zegt hij. "De training is leerzaam en echt toegespitst op bedrijfspraktijk van de deelnemers." Gerard geeft ook de training 'Wet Ketenaansprakelijkheid in de bouw'. "Je komt tijdens deze training snel alles te weten over de regels rondom ketenaansprakelijkheid, en wat die betekenen voor jouw specifieke situatie."

Meer informatie

Zit je met een vraag? Neem dan contact op via advies@bouwendnederland.nl of bel 079–3252 250.

Stel je vraag