• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Verduurzamingsplannen De Jonge geven bouwsector handelingsperspectief

Verduurzamingsplannen De Jonge geven bouwsector handelingsperspectief

Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving

Isolatiemateriaal aanbrengen aan de binnenkant van het dak
donderdag 2 juni 2022

Op 1 juni presenteerde minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’. Bouwend Nederland is enthousiast over dit brede en stevige pakket aan maatregelen en vindt vooral de programma-aanpak veelbelovend. Hiermee geeft het kabinet niet alleen burgers, maar ook de bouwsector meer duidelijkheid en handelingsperspectief.

“Het kabinet maakt met het beleidsprogramma Versnellen verduurzaming gebouwde omgeving duidelijke keuzes en neemt concrete maatregelen om de energietransitie te versnellen, benadrukt Edgar van Niekerk, programmamanager energietransitie bij Bouwend Nederland. ”Dit zorgt ervoor dat de bouwsector zich nog meer kan richten op innovatiever en duurzamer bouwen en verbouwen. Het kabinet wil samen met de sector versnelling bereiken met innovatieve bouwmethoden en meer natuurinclusieve, emissievrij en circulaire bouw. Het is van belang dat hierbij echt zwaarder gegund wordt op duurzaamheid, zodat bedrijven zich hierop kunnen onderscheiden. We zien dat nu in slechts 37,2% van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid een rol speelt in de gunning.

Nieuwe normen voor verduurzamen gebouwde omgeving

Er komen normen voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor krijgen gebouweigenaren duidelijkheid over welke stappen wanneer gezet moeten worden en kunnen zij dit meenemen in hun overwegingen bij het investeren in een woning of het afsluiten van een lening of hypotheek. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestatie bij utiliteitsgebouwen en de mono cv-ketel.

“De ambitie is om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken,” geeft minister De Jonge aan. “Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels. Een duurzame woning moet tenslotte voor iedereen te betalen zijn. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd.”

Slecht geïsoleerde woningen  

Om te zorgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, worden per 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen. Ook utiliteitsgebouwen met energielabels (E, F en G) worden aangepakt. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de nieuwe standaard. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een installatie die minder of geen aardgas gebruikt, mits de woning hiervoor geschikt is.

Integrale aanpak

Het Programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving is onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hiermee is er volgens Bouwend Nederland een sterke integrale relatie met de programma’s Betaalbaar wonen en Woningbouw. De minister maakt vooral goed gebruik van de kracht van publiek-private samenwerking. Zo wordt op de programmalijnen met Bouwend Nederland en de partners binnen het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving direct samengewerkt aan het versnellen en opschalen van de uitvoering.

Edgar van Niekerk Beleidsadviseur Duurzaamheid