Terugblik: Deelnemersbijeenkomst KOMAT voorjaar 2022

Afbeelding Terugblik: Deelnemersbijeenkomst KOMAT voorjaar 2022
maandag 11 juli 2022

Op 8 juli vond de eerste deelnemersbijeenkomst KOMAT van 2022 plaats. Tijdens de ALV werd traditiegetrouw vanuit de stuurgroep en de vier commissies stilgestaan bij alle actuele thema’s.

Algemene Ledenvergadering

Stuurgroep

De stuurgroep heeft 2 nieuwe leden mogen verwelkomen. Maarten van Driel (Dura Vermeer) en Twan Maas (Heijmans) zijn de stuurgroep komen versterken. Wyger Veenje (KWS) heeft de stuurgroep vanwege pensionering verlaten.

 

Commissie Bouwplaatsinrichting (BPI)

De presentatie van de commissie Bouwplaatsinrichting werd dit jaar voor het eerst verzorgd door de nieuwe voorzitter Robert Hollegien (Giesbers/Trebbe). Robert heeft onlangs de plek overgenomen van Floris Looijen (MDB-TBI) die de commissie heeft verlaten. Mathijs Groen heeft zijn plek in de commissie namens MDB overgenomen. Ook Gerard Nijhoff (BAM) heeft de commissie verlaten. Zijn vervanger namens BAM is Wilbert van Beek.

Tijdens de presentatie stond Robert stil bij de dossiers waar de commissie zich momenteel op richt, te weten:

 • Nutsdossier
  • Mijn aansluitingen.nl/aansluitproces
  • Normalisatie van meterkasten (klein en grootverbruik)
  • Meterkast van morgen (Prefab meterkast)
  • Projectgroep Energie-Infrastructuur (Bouwend Nederland, Energietransitie - Bouwend Nederland)
 • Dossier opleidingen
  • Ontwikkelen training E-functionarissen BPI (SBK opleidingen)

 

Commissie Kranen

Jan van der Bijl (van der Spek) heeft de commissie, na lange tijd als deskundige te hebben deelgenomen, verlaten. We bedanken hem voor zijn inzet.

Vanuit de Commissie Kranen meldde Ron van Kooten (MDB) dat de richtlijn Torenkranen is ondergebracht binnen het Bouwend Nederland domein. De richtlijn is nog steeds te benaderen via de vertrouwede domeinnaam (Richtlijntorenkranen.nl).

Dossiers die momenteel worden behandeld door de commissie zijn:

 • Fundatieberekeningen torenkranen
 • Aarding torenkranen
 • Meerwaarde anti-bots systemen

Ben jij op de hoogte van incidenten betreffende de fundatieberekening of de aarding van kranen? Laat dit dan weten aan y.bos@bouwendnederland.nl!

Commissie Steigers, Bekistingen en Ondersteuningen (SB&O)

Leen van den Oever (MDB) meldde dat de afgelopen periode nog grotendeels in het teken heeft gestaan van de update van de richtlijn Steigers in samenwerking met de VSB. Momenteel wordt er gewerkt aan de laatste discussiepunten. Verwacht wordt dan ook dat de richtlijn Steigers snel ter visie kan worden gelegd.

Commissie Vervoer en Mobiliteit (V&M)

Met het vertrek van Wyger Veenje (KWS) uit de KOMAT, is ook zijn vertegenwoordiging binnen de commissie V&M weggevallen. Zijn vervanger is Dick van de Laar (VolkerStevin). Ook Evert Mekking (Van Gelder) is toegetreden tot de commissie.

Bart Faber (MVO Groep) liet zien dat de commissie een groei kent in het aantal dossiers dat het volgt. Dit komt vooral doordat de transitie naar zero-emissie bouwmaterieel steeds meer vorm begint te krijgen, waardoor zich ook nieuwe vraagstukken voordoen. Zo is de commissie sinds kort betrokken bij de Rijksaanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en heeft het geconstateerd dat er andersoortige veiligheidsrisico’s zijn bij de inzet van elektrisch materieel in vergelijking met conventioneel materieel.

De geconstateerde veiligheidsrisico’s hebben ertoe geleid dat er nu voorbereidingen worden getroffen die moeten leiden tot een ‘richtlijn inzet elektrisch materieel’.

Naast deze inspanningen, wordt er ook actief geparticipeerd in de doorontwikkeling van het A-blad Dieselmotorenemissie (DME) en worden de ontwikkelingen rondom de bekentekening van mobiele machines en het T-rijbewijs light gevolgd.

 

Projectbezoek 

Tijdens deze deelnemersbijeenkomst is een bezoek gebracht aan het dijkversterkingsproject Gorinchem-waardenburg. Hier wordt door de Graaf Reinaldalliantie, bestaande uit Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij gewerkt aan het hoogwaterveilig maken van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg.

 

Yannick Bos adviseur vakgroep bitumineuze werken