Veilig werken en risico's verzekeren

Risico-adviseur In-Staet over veilig werken op de bouwplaats

Afbeelding Veilig werken en risico's verzekeren
vrijdag 16 september 2022

Veilig werken heeft absolute prioriteit binnen de bouw- en infrasector. Op de bouwplaats lopen werknemers nu eenmaal veel meer gezondheidsrisico’s dan werknemers op kantoor. Een werknemer kan onverhoopt van de steiger vallen, het kan misgaan tijdens het werken met machines, maar ook valpartijen door losliggende materialen op de bouwplaats zijn helaas aan de orde van de dag.

Risico van een ongeval

De Arbowet, NEN-normen, Veiligheidsladder, een actuele RI&E, vakopleidingen en cursussen zoals VCA ten spijt, het risico van een ongeval kan helaas niet uitgesloten worden. Ter beschikking gestelde beschermings-/en veiligheidsmiddelen (zoals bijv. valbescherming, gehoorbescherming, zonnebrand in de bouwkeet) vergroten het bewustzijn van gevaar en verminderen de gevolgen bij een ongeval. Helaas zien wij als In-Staet het in de praktijk regelmatig misgaan omdat niet alle werknemers of tijdelijke krachten goed op de hoogte zijn hoe deze veiligheidsmiddelen moeten worden gebruikt. Al met al, gebeuren er nog steeds erg veel ongevallen op de bouwplaats. Dat zien wij ook terug in schadelast in de Bouwend Nederland mantels; het zijn niet alleen hoge schadeclaims, maar ook behoorlijke aantallen!

Impact

Een ongeval heeft enorme impact en zorgt voor enorm veel leed. In de allereerste plaats voor het slachtoffer zelf, zijn/haar gezin en familie, maar ook binnen de werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de collega’s die getuigen waren van het ongeval; dat heeft vanzelfsprekend grote impact! Ook financieel heeft een ongeval grote gevolgen, want vaak blijft het niet bij een schrammetje of een gebroken bril. De hoogte van een schadevergoeding verschilt per ongeval en is van veel zaken afhankelijk; hoe ernstig is het letsel, is letsel blijvend, welke gevolgen zijn er voor huidige werkzaamheden en carrière mogelijkheden etc. De componenten waaruit een schadebedrag is opgebouwd gaat vaak behoorlijk in de papieren lopen, maar waaraan moet dan gedacht worden?

Als een werknemer een bedrijfsongeval heeft gehad met blijvend letsel waardoor deze werknemer voor de rest van zijn leven hulpbehoevend zal zijn, zal de schade in veel gevallen leiden tot een schade van ettelijke tonnen. Niet onlogisch als je bedenkt dat een letselclaim naast verlies van inkomen, verstoord raken van pensioenopbouw, ook kan bestaan uit bijvoorbeeld de volgende componenten:

  • Huishoudelijke Hulp;
  • Kilometervergoeding;
  • Smartengeld;
  • Studievertraging;
  • Zelfwerkzaamheid;
  • Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding;
  • Woningaanpassing.

Smartengeld

Smartengeld lichten wij graag apart toe. In Nederland gelden voor wat betreft het claimen hiervan geen Amerikaanse richtlijnen. Wel zien wij een stijging in de toekenning van smartengeldclaims. Het gaat bijvoorbeeld om pijn, verdriet, angst en verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Smartengeld is een erkenning voor dit leed en kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verwerkingsproces. De hoogte van het smartengeld dat de aansprakelijke partij uiteindelijk moet vergoeden, is lastig vast te stellen en afhankelijk van diverse factoren, zoals de ernst van het letsel, de duur van het herstel, tijdelijk of blijvend letsel, tijd van inspanning tijdens het hersteltraject, de leeftijd van het slachtoffer, de mate van het aanpassen van het leven en de ernst van zichtbare en blijvende littekens.

Voorkomen blijft letterlijk beter dan genezen. Bij In-Staet geloven we in onze rol als risico-adviseur en staan je graag bij met aanvullend advies over preventie. Mocht het toch onverhoopt misgaan staan wij klaar voor zowel de werknemer als werkgever en bieden wij ondersteuning bij de schadeafwikkeling.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de benadering en ervaring van In-Staet binnen de bouwsector? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Neem contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel 079-3252 166.

Vraag een adviesgesprek aan