Infiltratieputten als klimaatadaptieve maatregel

Afbeelding Infiltratieputten als klimaatadaptieve maatregel
donderdag 17 november 2022

De gemeente Baarn neemt in het opnieuw inrichten van de Sophialaan en omgeving ook klimaatadaptieve maatregelen mee. Zo krijgen de bewoners de mogelijkheid om het regenwater van hun dak af te koppelen van de riolering, wordt het hemelwater afgekoppeld van de riolering in de openbare ruimte en worden er infiltratieputten gerealiseerd waarop de straatkolken worden aangesloten en wordt de asfalt verharding vervangen door klinkers.

Deze mooie acties dragen bij om het regenwater rechtstreeks in de bodem te brengen en niet af te voeren via het riool. Vink Aannemingsmaatschappij B.V. heeft het werk van de gemeente Baarn in opdracht aangenomen. Om de infiltratieputten te realiseren is Pijpers Bronbemalingen B.V. ingehuurd. Met deze samenwerking voegt elke partij vanuit zijn eigen expertise meerwaarde toe in de realisatie. Vink zorgt dat de puinlaag is verwijderd en realiseert de plaatsing en aansluiting van de infiltratieputten en straatkolken terwijl Pijpers de boringen op de juiste diepte uitvoert.

Infiltratie

Voor de infiltratieputten maakt Pijpers boringen met een diameter van 600 mm tot een diepte van zes meter. Vanwege de lage grondwaterstand worden deze boringen 'droog' geboord met een avegaarboor. In de boring wordt een zes meter lange rond 500 mm geperforeerde kunststof buis omkleed met worteldoek ingebracht die dienst doet als infiltratieput. De speciale straatkolken met zand/bladvanger worden vervolgens aangesloten op de put, waarbij straatvuil als onder andere het blad van de bomen apart kan bezinken in de straatkolk en niet in de infiltratieput komt. Bij neerslag stroomt het regenwater op de straat weg via de straatkolk en de infiltratieput naar de bodem en gaat dus niet meer via het riool naar oppervlakte water elders of de zuivering.

Wil je meer informatie over het maken van boringen, neem contact op met David van de Bunt.

Yvonne de Rijck Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer