• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Te weinig aandacht voor gezonde scholen in 75% collegeprogramma's

Te weinig aandacht voor gezonde scholen in 75% collegeprogramma's

Beroepsonderwijs speerpunt in helft van gemeentebesturen

Afbeelding Te weinig aandacht voor gezonde scholen in 75% collegeprogramma's
donderdag 1 december 2022

Gezonde onderwijshuisvesting is een blinde vlek in driekwart van de collegeprogramma's na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat blijkt uit een inventarisatie van alle 335 programma's. Voor het onderwerp onderwijs en scholenbouw zijn we enerzijds blij dat in iets meer dan de helft van de programma's de komende jaren extra ingezet wordt op het verbeteren van de relatie tussen gemeenten en het beroepsonderwijs. Techniek stimuleren in het onderwijs is in minder dan tien procent van de gemeenten een aandachtpunt.

We keken bij de inventarisatie naar relevante bouwonderwerpen die wij in gesprekken met gemeenten onder de aandacht brengen.

Techniek in onderwijs onderbelicht

We stimuleren met diverse initiatieven en publiciteitscampagnes de instroom van nieuw personeel in onze sector. Het stimuleren van beroepsonderwijs zou daarom tot in de haarvaten van de samenleving verweven moeten zijn. In de collegeprogramma's wordt het bevorderen van samenwerking tussen enerzijds beroepsonderwijs en anderzijds bedrijven en/of gemeenten in iets meer dan de helft van de collegeakkoorden genoemd. Meer aandacht voor techniek in het basis- en/of voortgezet onderwijs vormt echter bij minder dan tien procent een onderwerp.

Gezonde schoolgebouwen blinde vlek in driekwart van gemeenten

Bijna de helft van de Nederlandse scholen, ruim 4.600 basis en middelbare scholen, is volgens de PO-Raad aan renovatie of nieuwbouw toe. Deze gebouwen met schimmel, vocht, tocht en te weinig frisse lucht voldoen niet meer aan de huidige ventilatie-, duurzaamheids- en gezondheidseisen. Het onderhoud van scholen is een verantwoordelijkheid van scholen en gemeenten moeten de renovatie of nieuwbouw betalen.

We keken naar onderkenning van het belang dat colleges hechten aan investeringen in ventilatie en/of isolatie van schoolgebouwen of duurzaamheid van scholen. Gezonde leerlingen en studenten presteren beter in scholen. Het blijkt een blinde vlek in bijna driekwart van de collegeakkoorden. Iets meer dan een kwart van de colleges heeft isolatie en ventilatie of duurzaamheid wel op de radar staan. Alleen ventilatie of alleen isolatie is bij bijna tien procent een onderwerp.

Dringende oproep kabinet om €730 miljoen te investeren

Samen met twintig andere organisaties deden we via een manifest een dringende oproep aan het kabinet om €730 miljoen te investeren en een gezamenlijk plan voor alle verouderde scholen op te stellen. Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs erkent de achterstand en vindt dat gemeenten daar attenter op moeten zijn.

Richard Massar manager communicatie